Acts 26

ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ ⲉϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟⲕ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ. ⲁⲓ̈ⲟⲡⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ. ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲛⲧ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ. ⲡⲁⲃⲓⲟⲥ ϭⲉ ϫⲓⲛⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲁϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲱⲛϩ̅. ⲕⲁⲧⲁⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲁϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲧⲟⲣϫ̅. ⲁⲛⲅⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲓ̈ⲁϩⲉⲣⲁⲧ. ⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ. ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲛ̅ⲟⲟⲩⲥⲉ ⲙ̅ⲫⲩⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲧⲁϩⲟϥ. ⲉⲩϣⲙ̅ϣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ. ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓ̈ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϥⲟ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ̅. ⲉϣϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲛⲉⲁⲓ̈ⲕⲁⲁⲥ ϩⲁⲓ̈ⲁⲧ ⲡⲉ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ. 10 ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲓ̈ⲁⲁϥ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ ⲉⲁⲓ̈ⲛⲉϫϩⲁϩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲉⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁⲓ̈ϯⲡⲍⲏⲫⲟⲥ ⲉⲧⲁⲕⲟⲟⲩ. 11 ⲛⲉⲓ̈ⲇⲓⲙⲱⲣⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ϩⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲓⲙ. ⲉⲓ̈ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ϭⲟⲛⲧ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ. ⲛⲉⲓ̈ⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙ̅ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲏⲩ. 12 ⲉⲓ̈ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. 13 ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲣ̅ⲣⲟ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲉⲉⲣⲉ ⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲁϥⲡⲓⲣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲣⲏ ⲁϥϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. 14 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ϩⲉ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲟⲧⲉ. ⲁⲓ̈ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ. ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. ⲥⲙⲟⲕϩ̅ ⲛⲁⲕ ⲉϯⲧⲃⲏⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲟⲩⲣⲉ. 15 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲕⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲱϥ. 16 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ϩⲓϫⲛ̅ⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲟϣⲕ̅ ⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 17 ⲉⲓ̈ⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁϫⲟⲟⲩⲕ ⲛⲁⲩ 18 ⲉⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ. ⲉⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲓ ⲙ̅ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈. 19 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲙ̅ⲡⲓⲣ̅ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. 20 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓ̈ⲕⲩⲣⲏⲥⲥⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲛ̅ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲙⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲩⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. 21 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩϭⲟⲡⲧ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲟⲧⲃⲉⲧ. 22 ⲁⲓ̈ⲙⲁⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲟⲏⲑⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ̈ⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲉⲓ̈ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲛⲟϭ. ⲛ̅ϯϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ 23 ϫⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟ<ⲩ>ⲧ. ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϫⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 24 ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲉⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲉ ⲕⲗⲟⲃⲉ. ⲁⲡⲉϩⲟⲩⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲗⲉⲃⲧⲕ̅. 25 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ϯⲗⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲫⲏⲥⲧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲉ ϩⲓⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ. 26 ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϯϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ<ⲁ>ⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ ϯⲡⲓⲑⲉ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ϩⲏⲡ ⲉⲣⲟϥ. ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲫⲱⲡ. 27 ⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲉⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 28 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲕⲡⲓⲑⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲁⲁⲧ ⲛⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲛⲟⲥ. 29 ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ϯϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ. ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲕ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲉϯⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲉⲓ̈ⲙⲣ̅ⲣⲉ. 30 ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙⲛ̅ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲃⲉⲣⲉⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲏⲩ. 31 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. 32 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲉⲕⲁⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ.
Copyright information for CopSahHorner