Acts 27

1ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲧϩⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲁⲩϯⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓ̈ⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲡⲓⲣⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲃⲁⲥⲧⲏ. 2ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲧⲣⲁⲙⲩⲇⲇⲏ. ⲉϥⲛⲁⲣ̅ϩⲱⲧ ⲉⲙⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. 3ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲥⲓⲇⲱⲛ. ⲓ̈ⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϣⲁⲛⲉϥϣⲃⲉⲉⲣ ⲉϣⲙ̅ϣⲏⲧϥ̅. 4ⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲟⲩⲛ̅ⲕⲩⲡⲣⲟⲥ. ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲛⲉⲣⲉⲛ̅ⲧⲏⲩ ϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ. 5ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲣ̅ϩⲱⲧ ϩⲛ̅ⲡ̅ⲡⲉⲗⲁⲕⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ. ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲙⲩⲣⲣⲁ ⲛ̅ⲧⲗⲩⲕⲓⲁ. 6ⲁⲩⲱ ⲁⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϩⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲁⲕⲟⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ϩⲱⲧ ⲉⲧϩⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲁϥⲧⲁⲗⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ. 7ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲱⲥⲕ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥϭⲏⲣ. ⲁⲩⲱ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲡⲱϩ ⲉⲕⲛⲓⲧⲏ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲩ ⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛ. ⲁⲛⲣ̅ϩⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲛ̅ⲕⲣⲏⲧⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲁⲗⲙⲟⲛⲏ. 8ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲥⲁⲁⲧⲥ̅. ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲗⲓⲙⲏⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲏⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲗⲁⲥⲟⲥ. 9ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ. ⲁⲛⲣ̅ϩⲃⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲁⲧⲕⲉⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ. ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛⲁⲩ 10ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲥϭⲏⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲥⲉ. ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲩⲉⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲛⲕⲉⲯⲩⲭⲏ. 11ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲧⲣ̅ϩⲙ̅ⲙⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 12ⲙ̅ⲡⲗⲓⲙⲏⲛ ⲇⲉ ⲙⲟⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ ϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲉⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧⲁϩⲉⲟⲩⲗⲓⲙⲏⲛ ϫⲉ ⲡϩⲏⲛⲓⲝ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲧⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲡⲉⲙⲛⲧ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ. 13ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲧⲟⲩⲣⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲩⲧⲱϣ ϣⲱⲡⲉ. ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲁⲗⲁⲥⲟⲥ. ⲁϥⲕⲁⲕⲣⲏⲧⲏ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. 14ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲣⲱⲙ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲛ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲩⲣⲁⲕⲩⲗⲱⲛ. 15ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲓ̈ ⲉⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲧⲏⲩ. ⲁⲛⲕⲁⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲣ̅ϩⲱⲧ 16ⲁⲛⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲛⲏⲥⲟⲥ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲁ. ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲁⲛϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲕⲁⲫⲏ. 17ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲃⲟⲏⲑⲓⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲡϫⲟⲓ̈. ⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟ ⲛ̅ϩⲱⲛ. ⲁⲩⲛⲉϩⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 18ⲉⲣⲉⲡⲭⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲛ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ. ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲛⲁⲁⲩ. 19ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁⲩⲛⲉϫⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲓ̈ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 20ⲉⲙⲛ̅ⲣⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ⲃⲟⲗ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲡⲥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲭⲓⲙⲱⲛ ϩⲓϫⲱⲛ. ⲛⲉⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ̈. 21ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲥⲕ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱⲙ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲛⲉϣϣⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. ⲉⲧⲙ̅ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲕⲣⲏⲧⲏ ⲁⲩⲱ ⲉϯϩⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲥⲉ. 22ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡϫⲟⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 23ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϯϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲁϥ. 24ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲉ. ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲧⲁϩⲟⲕ ⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥϭⲏⲣ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ. 25ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲟⲩⲣⲟⲧ. ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈. 26ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲛⲏⲥⲟⲥ. 27ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲙⲉϩⲙⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲣ̅ϩⲱⲧ ϩⲙ̅ⲡⲁⲛⲧⲣⲓⲁⲥ. ⲛⲉⲣⲉⲛ̅ⲛⲉⲉϥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲡⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ϫⲉ ⲁⲛϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲭⲱⲣⲁ. 28ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ⲧⲃⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ϩⲡⲟⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϭⲱ ⲟⲛ ⲛ̅ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈. ⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲃⲟⲗⲓⲥ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲙⲛ̅ⲧⲏ ⲛ̅ϩⲡⲟⲧ. 29ⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲛⲁϣⲧ̅. ⲁⲩⲛⲉϫϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲁⲩϭⲁⲗ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ. ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ. 30ⲉⲣⲉⲛ̅ⲛⲉⲉϥ ⲇⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲱⲧ ⲉⲕⲁⲡϫⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲕⲁⲧⲟ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲩϭⲛ̅ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁⲛⲉϫϩⲁⲩϭⲁⲗ ϩⲓⲑⲏ. 31ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲫⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙ̅ⲛⲁⲓ̈ ϭⲱ ϩⲓⲡϫⲟⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲁⲛ. 32ⲧⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲁⲩⲥⲱⲗⲡ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲛⲟⲩϩ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲕⲁⲫⲏ ⲁⲩⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲉⲥⲃⲱⲕ. 33ϣⲁⲛⲧⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϩⲱⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩϩⲣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲙⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲙⲗⲁⲁⲩ. 34ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈. ⲙⲛ̅ⲟⲩϥⲱ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲁⲡⲉ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. 35ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲁϥⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲟϣϥ̅ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ. ⲁϥϯ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲁⲛ. 36ⲁⲩⲟⲩⲣⲟⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲟⲩⲧⲣⲟⲫⲏ. 37ⲛⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲛ̅ⲁϣϥⲉⲧⲁⲥⲉ ⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ ϩⲓⲡϫⲟⲓ̈. 38ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲣⲉⲡϫⲟⲓ̈ ⲁⲥⲁⲓ̈. ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. 39ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲙⲉⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛ̅ⲛⲉⲉϥ ⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅. ⲟⲩⲕⲟⲗⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲟⲣϩϥ̅. ⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲡϫⲟⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲁⲩ. 40ⲁⲩⲧⲉⲕⲙ̅ ⲛ̅ϩⲁⲩϭⲁⲗ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲩⲁϣⲉ ϩⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ϩⲁⲙⲁ ⲁⲩⲕⲁϫⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲓⲏⲩ. ⲁⲩϥⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧϭⲓⲥⲗⲁⲩⲟ. ⲁⲩⲣ̅ϩⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲩ ⲉⲧⲛ̅ⲃⲟⲗ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ. 41ⲁⲩⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟ ⲛ̅ϩⲱⲛ ϩⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲙⲁⲛⲉⲡϫⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲡⲉϥⲑⲏ ⲙⲉⲛ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲁϥϭⲱ ⲉⲛϥ̅ⲕⲓⲙ ⲁⲛ. ⲡⲉϥⲡⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲛϣⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲩ. 42ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉϩⲉⲧⲃ̅ⲛⲉⲧⲙⲏⲣ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲁ ⲛⲏⲏⲃⲉ ⲛϥ̅ⲣ̅ⲃⲟⲗ. 43ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁϥⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲩϣⲟϫⲛⲉ. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲏⲃⲉ. ⲛ̅ⲥⲉϥⲟϭⲟⲩ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ. 44ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ. ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲁⲧⲥⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϩⲓϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡϫⲟⲓ̈. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ.
Copyright information for CopSahHorner