Acts 28

1ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ̈. ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲛⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲛⲏⲥⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲓⲗⲏⲧⲏ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ. 2ⲛ̅ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩϫⲉⲣⲟ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲁⲩϣⲟⲡⲛ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡϫⲁϥ ⲉⲧⲛ̅ⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲡϩⲱⲟⲩ. 3ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϭⲗ̅ⲟⲩⲁϣⲏ ⲛ̅ϭⲗ̅ⲙ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ̅. ⲁⲩϩⲃⲱ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲙ̅ⲙⲉ ⲁⲥⲙⲁϩⲣⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ. 4ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛ̅ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲁϣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉϥϭⲓϫ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ̅ ⲡⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲕⲁⲁϥ ⲉⲱⲛϩ̅. 5ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲟⲩϩⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲗⲁⲁⲩ. 6ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ. ϩⲱⲥ ⲉϥⲛⲁϣⲱϩⲃ̅. ⲏ̅ ⲛϥ̅ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲛϥ̅ⲙⲟⲩ. ⲉⲩⲉⲓⲟⲣⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲕⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲁϩⲟϥ. ⲁⲩⲕ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 7ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲉⲛϭⲟⲟⲙ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲱⲧⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲛⲏⲥⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲡⲗⲓⲟⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥϣⲟⲡⲛ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲁϥⲣ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲉⲣⲟⲛ ⲙⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ϣⲙ̅ⲙⲟ. 8ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲡⲗⲓⲟⲥ ϩⲙⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϣⲱⲛⲉ ⲉϩⲏⲧϥ ⲛϥ̅ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅. ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁϥϣⲗⲏⲗ. ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟϥ. 9ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲛⲏⲥⲟⲥ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϣⲱⲛⲉ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲣ̅ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 10ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲧⲁⲗⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁϥ. 11ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧ. ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ϩⲓⲟⲩϫⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲁⲕⲟⲧⲉ. ⲉⲁϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲧⲛⲏⲥⲟⲥ. ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲇⲓⲟⲥⲕⲟⲣⲟⲥ. 12ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲥⲩⲣⲁⲕⲟⲩⲥⲁ ⲁⲛⲣ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. 13ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲁⲛⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ ⲉϩⲣⲏⲅⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲧⲟⲩⲣⲏⲥ ⲛⲓϥⲉ. ⲁⲛⲉⲓ ⲙⲡⲉⲛⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲗⲟⲥ. 14ⲁⲛϩⲉ ⲉϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲛ̅ ⲉϭⲱ ϩⲁⲧⲏⲩ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲱⲙⲏ. 15ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲏⲧⲛ̅. ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛⲏ ϣⲁⲡⲡⲓⲟⲥ ⲫⲟⲣⲟⲥ ⲉⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲟⲛ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁϥⲧⲱⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲁϥⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 16ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲱⲙⲏ. ⲁⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϯⲛⲉⲧⲙⲏⲣ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈. ⲁϥⲕⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ϩⲁⲣⲓϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲛ̅ⲡⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. 17ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲏ̅ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲁⲩϯ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲙⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛϭⲓϫ ⲛ̅ⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ. 18ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲕⲁⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲙ̅ⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲁⲓⲧⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ. 19ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϯ ⲟⲩⲃⲏⲓ̈ ⲁⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲧⲣⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. ϩⲱⲥⲉⲓ̈ⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲁϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 20ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓ̈ⲉⲧⲓⲁ ϭⲉ ⲁⲓ̈ⲥⲉⲡⲥ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. ⲉⲓ̈ⲙⲏⲣ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ. 21ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛ̅ϫⲓⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲓ ⲛϥ̅ⲧⲁⲙⲟⲛ ⲛϥ̅ϫⲱ ⲛⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲧⲕ̅. 22ⲧⲛ̅ⲁⲝⲓⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲧⲣⲉⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲉⲧⲕ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓ̈ϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲉ ϩⲓⲱⲱⲥ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ. 23ⲁⲩⲧⲁⲥⲥⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧϥ̅ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϥⲡⲓⲑⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲓⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϣⲁⲣⲟⲩϩⲉ. 24ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲉⲛⲉⲧϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲣ̅ⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. 25ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲏⲧ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲉⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲏ̅ⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 26ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣ̅ⲙⲡⲉⲓ̈ⲗⲁⲟⲥ ⲛⲅ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲛⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲉⲓⲱⲣϩ̅. 27ⲁϥⲛ̅ϣⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓⲫⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲣⲟϣ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲧⲁⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ. 28ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ϭⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅. 29[ ] 30ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲣ̅ⲣⲙ̅ⲡⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉϥⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲉⲁϥⲙⲓⲥⲑⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲱⲡ ⲉϩⲟϥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲏⲕ ⲛⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ. 31ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲁϫⲛ̅ϯⲥⲟ·

ⲛⲉⲡⲣⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner