Acts 3

1ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛ̅ϫⲡ̅ⲯⲓⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉϣⲗⲏⲗ. 2ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϭⲁⲗⲉ ϫⲓⲛⲉϥⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲉϣⲁⲩϥⲓⲧϥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲩⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲓⲣⲙ̅ⲡⲣⲟ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲉⲥⲱϥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲣ̅ⲡⲉ. ⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲧⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. 3ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ⲉϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ. 4ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲣⲟⲛ. 5ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲓⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 6ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ϩⲁⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ̈. ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϥ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ. 7ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥϭⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲃⲥ̅. 8ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲟϭϥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥϫⲓϥⲟϭⲥ̅ ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 9ⲁⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ ϩⲓⲣⲛ̅ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧⲛⲉⲥⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲣ̅ⲡⲉ. ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱϣⲥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲫⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 11ⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲁⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ϩⲁⲧⲉⲥⲧⲟⲁ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲉⲩϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ. 12ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ. ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ⲏ̅ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲟⲣⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲛ. ϩⲱⲥⲛ̅ⲧⲁⲛⲣ̅ⲡⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲉⲛϭⲟⲙ ⲏ̅ ⲧⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ. 13ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ⲉⲁⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 14ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲓⲧⲓ ⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ̅. 15ⲡⲁⲣⲭⲓⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. 16ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲛ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁⲥϯ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. 17ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ϯⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ<ⲧⲉ>ⲧⲛ̅ⲁⲁⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ. 18ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲧ̅ⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉϥⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ϣⲟⲡⲟⲩ. ⲁϥϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ. 19ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩϥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 20ⲉϥⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣϥ̅ ⲛⲁⲛ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 21ⲡⲁⲓ̈ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲉⲛⲉϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲧ̅ⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 22ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ. ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅. 23ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲥⲉⲛⲁϥⲟⲧⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. 24ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱϥ. ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ. 25ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲙⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲡⲁⲧⲣⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. 26ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ.
Copyright information for CopSahHorner