Acts 5

1ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲁⲡⲡⲓⲣⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁϥϯⲟⲩϭⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ. 2ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓ ⲉⲃⲟϩ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲥⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉϥⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. 3ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁ. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲙⲟⲩϩ ⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲉⲕϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲟⲩ ⲙ̅ⲡϭⲱⲙ. 4ⲙⲏ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲕⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲁⲧⲉⲕⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲕⲕⲁⲡⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ. ⲛ̅ⲧⲁⲕϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 5ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϭⲓⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥϩⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅. 6ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲁⲩⲕⲟⲟⲥϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ̅· 7ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ. ⲁⲥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ 8ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϯⲡϭⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ. ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲉϩⲉ ϩⲁⲛⲁⲓ̈. 9ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϥⲓ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲉⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲓⲥⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲱⲙⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲩϩⲁⲓ̈ ⲥⲉϩⲓⲣⲙ̅ⲡⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 10ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲥϩⲉ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲙⲟⲩ. ⲁⲛϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲩϥⲓⲧⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲧⲟⲙⲥ̅ⲥ̅ ϩⲁⲧⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. 11ⲁⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁⲓ̈. 12ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ϭⲓϫ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲉ ϩⲁⲧⲉⲥⲧⲟⲁ ⲛ̅ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ. 13ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉⲧⲟϭϥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ 14ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϩⲓⲥϩⲓⲙⲉ. 15ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲉⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ. ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲁⲩ ϩⲓϩⲉⲛϭⲗⲟϭ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉϥϩⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ ⲧⲁϩⲉⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 16ⲛⲉϣⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲡⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣ̅ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 17ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ⲕⲱϩ. 18ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϫⲛ̅ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 19ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ⲁϥⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 20ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲱⲛϩ̅. 21ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ϣⲱⲣⲡ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯⲥⲃⲱ. ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ. ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ. 22ⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲩϭⲛ̅ⲧⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ 23ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉϥϣⲟⲧⲙ̅ ϩⲛ̅ⲱⲣϫ̅ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲛⲟⲩⲣ̅ϣⲉ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲣⲛ̅ⲛ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛ̅ϭⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲛ. 24ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲁⲡⲟⲣⲣⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. 25ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲥⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. 26ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲕⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲛϫⲛⲁϩ ⲁⲛ. ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲉϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 27ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 28ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲉⲧⲙ̅ϯⲥⲃⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲃⲱ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 29ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣ̅ϣⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. 30ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲓ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁϣⲧϥ̅ ⲉⲩϣⲉ. 31ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲁⲥⲧϥ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲅⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲏⲣ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ. ⲉⲧⲣⲉϥϯ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 32ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ. 33ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲱⲛⲧ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲉϣⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ. 34ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲅⲁⲙⲁⲗⲓⲏⲗ. ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲇⲓⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲣ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈. 35ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩϩ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. 36ϩⲁⲑⲏ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲑⲉⲩⲧⲁⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓⲁϥⲧⲟⲩϣⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲟⲧⲃⲉϥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲗⲁⲁⲩ. 37ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁ<ⲡⲟ>ⲅⲣⲁⲫⲏ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲉϣ̅ⲥⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 38ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲁⲩ. ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ϣⲟϫⲛⲉ ⲏ̅ ⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ϥⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ. 39ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ϣⲉϭⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ. 40ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ϣⲁϫⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 41ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲙ̅ⲡϣⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲟϣⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ. 42ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲏⲓ̈. ⲛⲉⲩⲕⲓⲙ ⲁⲛ ⲉⲩϯⲥⲃⲱ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅·
Copyright information for CopSahHorner