Acts 6

1ϩⲣⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲧⲏⲡⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ ⲉⲛϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩⲭⲏⲣⲁ ϩⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ. 2ⲁⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ϣ̅ϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲉϩⲉⲛⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ. 3ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓⲥⲟⲫⲓⲁ. ⲧⲁⲣⲛ̅ⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲭⲣⲓⲁ. 4ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲣ̅ϥⲉ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. 5ⲁⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛ̅ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ. ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲙⲛ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲣⲟⲭⲟⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲕⲁⲛⲱⲣ ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲣⲙⲉⲛⲁⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲕⲟⲗⲁⲟⲥ. ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲏⲗⲩⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲉⲩⲥ. 6ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ. 7ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲧⲏⲡⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 8ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲓϭⲟⲙ. ⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 9ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲗⲓⲃⲉⲣⲧⲓⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲉⲩϯⲧⲱⲛ ⲟⲩⲃⲉⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ 10ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϭⲙ̅ϭⲟⲙ. ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧϥ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 11ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲟⲡϥ̅ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. 13ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲗⲟ ⲁⲛ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 14ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϣⲓⲃⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲧⲁⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 15ⲁⲩⲉⲓⲱⲣⲙ̅ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲫⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner