Acts 6

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲧⲏⲡⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ ⲉⲛϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩⲭⲏⲣⲁ ϩⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ. ⲁⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ϣ̅ϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲉϩⲉⲛⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ. ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓⲥⲟⲫⲓⲁ. ⲧⲁⲣⲛ̅ⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲭⲣⲓⲁ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲣ̅ϥⲉ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. ⲁⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛ̅ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ. ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲙⲛ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲣⲟⲭⲟⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲕⲁⲛⲱⲣ ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲣⲙⲉⲛⲁⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲕⲟⲗⲁⲟⲥ. ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲏⲗⲩⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲉⲩⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲧⲏⲡⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲓϭⲟⲙ. ⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲗⲓⲃⲉⲣⲧⲓⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲉⲩϯⲧⲱⲛ ⲟⲩⲃⲉⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ 10 ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϭⲙ̅ϭⲟⲙ. ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧϥ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 11 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12 ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲟⲡϥ̅ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. 13 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲗⲟ ⲁⲛ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 14 ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϣⲓⲃⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲧⲁⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 15 ⲁⲩⲉⲓⲱⲣⲙ̅ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲫⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner