Acts 7

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ⲥⲙⲟⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉⲥⲟⲡⲟⲇⲁⲙⲓⲁ. ⲙ̅ⲡⲁⲧϥ̅ⲟⲩⲱϩ ϩⲛ̅ⲭⲁⲣⲣⲁⲛ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲕⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ ⲛⲅ̅ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲉϯⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲛⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓⲟⲥ. ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛ̅ⲭⲁⲣⲣⲁⲛ. ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲉⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲟⲩ ⲁϥⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲕⲁϩ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ϯⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲧⲁϭⲥⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲉⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲉⲙⲛ̅ⲧϥ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲣ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϭⲟⲓ̈ⲗⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲁϩ ⲙ̅ⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲕϩⲟⲩ ⲛ̅ϥⲧⲟⲩϣⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲁϥ. ϯⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̅ⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲡⲉⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ. ⲁϥⲥⲃ̅ⲃⲏⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲓ̈ⲥⲁⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ. ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲁⲩⲕⲱϩ ⲉⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ. ⲛⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉ. 10 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲫⲁⲣⲁⲱ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ. ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲧⲏⲣϥ̅. 11 ⲁⲩϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲉⲩϭⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ. 12 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲥⲟⲩⲟ ϩⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ. ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. 13 ⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲫⲁⲣⲁⲱ ⲥⲟⲩⲛ̅ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ. 14 ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲁϥⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲩⲙⲉϩϣϥⲉⲧⲏ ⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ. 15 ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. 16 ⲁⲩⲡⲟⲟⲛⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲥⲩⲭⲉⲙ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲟⲡϥ̅ ϩⲁⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲙ̅ⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲉⲙⲱⲣ ϩⲛ̅ⲥⲩⲭⲉⲙ. 17 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁϣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ. 18 ϣⲁⲛⲧϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲕⲉⲣ̅ⲣⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ ⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ. 19 ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉⲙⲟⲩⲕϩ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲁⲛϩⲟⲟⲩ. 20 ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲓ̈ϣ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲡⲉⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲉⲥⲱϥ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. 21 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟϫϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲥϥⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙ̅ⲫⲁⲣⲁⲱ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ̅ ⲛⲁⲥ ⲉⲩϣⲏⲣⲉ. 22 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϩⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟ ⲛ̅ⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ϩⲛ̅ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 23 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥ. ⲁⲥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϭⲙ̅ⲡϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ. 24 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲁ ⲉⲩϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲃⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲕϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲁϥϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲣⲙ̅ⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ. 25 ⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉϥϭⲓϫ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ. 26 ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲟⲧⲡⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. 27 ⲡⲉⲧϫⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲁϥⲧⲟϭⲛⲉϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲛ. 28 ⲙⲏ ⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉϩⲟⲧⲃⲉⲧ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲣⲙ̅ⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲁϥ. 29 ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲱⲧ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ⲣⲙ̅ⲛϭⲟⲓ̈ⲗⲉ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲙ̅ⲙⲁⲇⲓϩⲁⲙ. ⲁϥϫⲡⲉϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 30 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲓⲛⲁ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲁϩ ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲃⲁⲧⲟⲥ. 31 ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲫⲟⲣⲁⲙⲁ. ⲉϥⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲁⲩ. ⲁⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ 32 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ. ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϭⲱϣⲧ̅. 33 ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲛ̅ⲣⲁⲧⲕ̅. ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲕ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉ. 34 ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙ̅ⲕⲁϩ ⲙ̅ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲉⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲛⲁϩⲙⲟⲩ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲧⲁϫⲟⲟⲩⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲏⲙⲉ. 35 ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲛ. ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲩϥ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲃⲁⲧⲟⲥ. 36 ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲧⲉⲣⲩⲑⲣⲁ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡϫⲁⲓ̈ⲉ ⲛ̅ϩⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. 37 ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ ⲇⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ. 38 ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕ<ⲕ>ⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲓⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲙ̅ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲓⲛⲁ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅. 39 ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩ<ⲟⲩ>ⲱϣ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. ⲉⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲕⲏⲙⲉ. 40 ⲉⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲁⲣⲱⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧⲛ̅. ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 41 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲉⲡⲙⲁⲥⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϭⲓϫ. 42 ⲁϥⲕⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲙ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲗⲟ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲛ̅ϣⲱⲧ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ϩⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ. 43 ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲗⲟⲭ. ⲙⲛ̅ⲡⲥⲓⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲁⲓⲫⲁⲛ. ⲛⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲡⲛ̅ⲛⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ; ⲉⲡⲓⲥⲁ ⲛ̅ⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ. 44 ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲓⲡϫⲁⲓ̈ⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲉⲧⲁⲙⲓⲟⲥ. ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. 45 ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲁⲩⲉⲓ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲓⲧⲥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲑⲏ <ⲛ̅>ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. 46 ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲉϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ. 47 ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲓ̈. 48 ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲟⲩⲱϩ ϩⲛ̅ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ϭⲓϫ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ 49 ϫⲉ ⲧⲡⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉ ⲡϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁϣ ⲛ̅ⲏⲓ̈ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲧϥ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲏ̅ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲁⲙⲁ ⲛⲙ̅ⲧⲟⲛ. 50 ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲁϭⲓϫ ⲁⲛ <ⲧⲉⲛⲧ>ⲁⲥⲧⲁⲙⲓⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 51 <ⲛ̅>ⲛⲁϣⲧ̅ⲙⲁⲕϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲑⲉ <ⲛ̅>ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉ. 52 ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ. 53 ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϩⲉⲛⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲏ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. 54 ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩϭⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲣⲟϫⲣⲉϫ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲃϩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. 55 ⲉϥϫⲏⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 56 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲟⲩⲏⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 57 ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ. ⲁⲩϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. 58 ⲁⲩⲛⲟϫϥ̅ ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲁⲩⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲟⲩϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ. 59 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ. ⲉϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ϣⲉⲡⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲣⲟⲕ. 60 ⲁϥⲕⲱⲗϫ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲡⲁⲧ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲛⲟⲃⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅.
Copyright information for CopSahHorner