Acts 8

1ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟⲕⲓ ⲡⲉ ⲉⲡⲉϥϩⲱⲧⲃ̅· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ϣⲁⲧⲛ̅ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲉⲁⲩϭⲱ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. 2ⲁⲩⲕⲱⲱⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲛⲉϩⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. 3ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϣⲱϥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲏⲓ̈ ⲉϥⲥⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 4ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ. 5ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲁϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 6ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲩϯ ⲛ̅ϩⲧⲏⲩ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 7ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ϩⲓⲱⲟⲩ. ⲛⲉⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲩⲥⲏϭ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϭⲁⲗⲉ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ. 8ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 9ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉϥⲣ̅ϩⲓⲕ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲱϣⲥ̅ ⲙ̅ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. 10ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯ ⲛ̅ϩⲧⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ϣⲁⲡⲉⲩⲛⲟϭ. ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲉϥⲡⲱϣⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲅⲟⲥ. 12ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ. 13ⲥⲓⲙⲱⲛ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ. ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲉϥ<ⲛⲁⲩ> ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲡⲱϣⲥ̅. 14ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ϫⲉ ⲁⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. 15ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 16ⲛⲉⲙ̅ⲡⲁⲧϥ̅ⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. 17ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 18ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲧⲁⲗⲟ ⲛ̅ⲛ̅ϭⲓϫ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩϯ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ 19ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲁⲗⲉϭⲓϫ ⲉϫⲱϥ ⲉϥⲉϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 20ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϩⲁⲧ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϣⲁⲩϫⲡⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ. 21ⲙⲛ̅ⲙⲉⲣⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 22ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲅ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲥ<ⲉ>ⲛⲁⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲏⲧ. 23ϯⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲕϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲟⲩⲭⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. 24ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲩ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲓ̈. 25ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲱ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϯⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ· 26ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲉⲉⲣⲉ. ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲅⲁⲍⲁ. 27ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲉϭⲱϣ ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛ̅ⲇⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲁⲛⲇⲁⲕⲏ ⲧⲣ̅ⲣⲱ ⲛ̅ⲛⲉϭⲟⲟϣ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲥⲭⲣⲏⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛⲉⲁϥⲉⲓ ⲡⲉ ⲉⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ̅. 28ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉϥϩⲁⲣⲙⲁ. ⲉϥⲱϣ ⲛ̅ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 29ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϯⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲅ̅ⲧⲟϭⲕ̅ ⲉⲡⲉⲓ̈ϩⲁⲣⲙⲁ. 30ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲱϣ ⲛ̅ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲕⲛⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲕ̅ⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 31ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ϯⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲁ ⲧⲥⲉⲃⲉⲉⲓⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁϥⲥⲉⲡⲥ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲛϥ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ. 32ⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲛⲉϥⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲁⲩⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲕⲟⲛⲥϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲓⲉⲓⲃ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲧϩⲱⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲛϥ̅ϯ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲙⲏ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲣⲱϥ 33ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲁⲩϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥϩⲁⲡ ⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧⲁⲩⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. 34ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲛⲓⲙ. ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϫⲛ̅ⲉⲧⲃⲉⲕⲉⲟⲩⲁ. 35ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲣⲱϥ ⲉⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲅⲣⲁⲫⲏ. ⲁϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 36ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲙⲟⲟⲩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲧⲣⲁϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ. 37[ ] 38ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲡϩⲁⲣⲙⲁ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅. ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 39ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲧⲱⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲕⲟⲧϥ̅ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϩⲓⲏ ⲉϥⲣⲁϣⲉ. 40ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̅ⲁⲍⲱⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϣⲁⲛⲧϥ̅ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ.
Copyright information for CopSahHorner