Acts 9

1ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲓ ⲛⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲗⲏ ϩⲓϩⲱⲧⲃ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 2ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϣⲁⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲉⲧϥ̅ⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ. ⲉϥⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. 3ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ. ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥ̅ⲛⲉ ⲁⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. 4ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. 5ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲕⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲱϥ. 6ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲁⲁϥ. 7ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ <ⲛ>ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲟⲛϣ. ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟⲓ̈ ⲁⲛ. ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲗⲁⲁⲩ. 8ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲉⲣⲉⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲟⲩⲏⲛ ⲛⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ. ⲁⲩϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲇⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ. 9ⲁϥⲣ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲛϥ̅ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲥⲱ. 10ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ. ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 11ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉⲫⲓⲣ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ. ⲛⲅ̅ϣⲓⲛⲉ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲣⲙ̅ⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϥϣⲗⲏⲗ. 12ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲉⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 13ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲓ̈ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲁϩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ϩⲁϩ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ̅ⲑⲓ<ⲗ>ⲏ̅ⲙ̅. 14ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁϥϫⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ. 15ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲡⲉ. ⲉⲧⲣⲉϥϥⲓ ϩⲁⲡⲁⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ. 16ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ϩⲁⲡⲁⲣⲁⲛ. 17ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϫⲛ̅ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲕ̅ⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 18ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ 19ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ. ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ. 20ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲕⲩⲣⲏⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 21ⲁⲩⲡⲱϣⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. 22ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 23ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉϩⲟⲧⲃⲉϥ. 24ⲁⲩⲧⲁⲙⲉⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩϣⲟϫⲛⲉ. ⲛⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲇⲉ ⲉⲙⲡⲩⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 25ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲥⲟⲃⲧ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲃⲓⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. 26ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲁϥϫⲱⲛⲧ̅ ⲉⲧⲟϭϥ̅ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 27ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 28ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 29ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲧⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲟⲧⲃⲉϥ. 30ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲩⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲧⲁⲣⲥⲟⲥ. 31ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲉⲥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲉⲥⲁϣⲁⲓ̈. 32ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ϣⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲗⲩⲇⲇⲁ. 33ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲛⲁⲓⲁⲥ. ⲉⲁϥⲣ̅ϣⲙⲟⲩⲛⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉϥⲥⲏϭ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩϭⲗⲟϭ. 34ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲛⲁⲓⲁ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲕ ⲛ̅ϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲡⲱⲣϣ̅ ϩⲁⲣⲟⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ. 35ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲗⲩⲇⲇⲁ ⲙⲛ̅ⲥⲁⲣⲱⲛⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁϩ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 36ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲁⲃⲓⲑⲁ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉⲥ ϫⲉ ⲧⲟⲣⲕⲁⲥ. ⲧⲁⲓ̈ ⲛⲉⲥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ϩⲓⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 37ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲥϣⲱⲛⲉ ⲛⲥ̅ⲙⲟⲩ. ⲁⲩϫⲟⲕⲙⲉⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. 38ⲉⲣⲉⲗⲩⲇⲇⲁ ⲇⲉ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲛⲁⲁⲩ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ. 39ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲉⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϩⲉⲛϣⲧⲏⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲉⲥ<ⲛ>ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲇⲟⲣⲕⲁⲥ. 40ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱⲗϫ̅ ⲛ̅ⲛⲉϥⲡⲁⲧ. ⲁϥϣⲗⲏⲗ. ⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲃⲓⲑⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲥϩⲙⲟⲟⲥ. 41ⲁϥϯⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲁϥⲧⲁϩⲟⲥ ⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲥⲟⲛϩ̅. 42ⲁⲡⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 43ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ ϩⲁⲧⲛ̅ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲃⲁⲕϣⲁⲁⲣ.
Copyright information for CopSahHorner