Acts 9

ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲓ ⲛⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲗⲏ ϩⲓϩⲱⲧⲃ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϣⲁⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲉⲧϥ̅ⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ. ⲉϥⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ. ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥ̅ⲛⲉ ⲁⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲕⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲱϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲁⲁϥ. ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ <ⲛ>ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲟⲛϣ. ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟⲓ̈ ⲁⲛ. ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲉⲣⲉⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲟⲩⲏⲛ ⲛⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ. ⲁⲩϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲇⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ. ⲁϥⲣ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲛϥ̅ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲥⲱ. 10 ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ. ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 11 ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉⲫⲓⲣ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ. ⲛⲅ̅ϣⲓⲛⲉ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲣⲙ̅ⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϥϣⲗⲏⲗ. 12 ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲉⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 13 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲓ̈ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲁϩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ϩⲁϩ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ̅ⲑⲓ<ⲗ>ⲏ̅ⲙ̅. 14 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁϥϫⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ. 15 ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲡⲉ. ⲉⲧⲣⲉϥϥⲓ ϩⲁⲡⲁⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ. 16 ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ϩⲁⲡⲁⲣⲁⲛ. 17 ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϫⲛ̅ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲕ̅ⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 18 ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ 19 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ. ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ. 20 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲕⲩⲣⲏⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 21 ⲁⲩⲡⲱϣⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. 22 ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 23 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉϩⲟⲧⲃⲉϥ. 24 ⲁⲩⲧⲁⲙⲉⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩϣⲟϫⲛⲉ. ⲛⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲇⲉ ⲉⲙⲡⲩⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 25 ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲥⲟⲃⲧ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲃⲓⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. 26 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲁϥϫⲱⲛⲧ̅ ⲉⲧⲟϭϥ̅ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 27 ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 28 ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 29 ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲧⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲟⲧⲃⲉϥ. 30 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲩⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲧⲁⲣⲥⲟⲥ. 31 ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲉⲥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲉⲥⲁϣⲁⲓ̈. 32 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ϣⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲗⲩⲇⲇⲁ. 33 ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲛⲁⲓⲁⲥ. ⲉⲁϥⲣ̅ϣⲙⲟⲩⲛⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉϥⲥⲏϭ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩϭⲗⲟϭ. 34 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲛⲁⲓⲁ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲕ ⲛ̅ϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲡⲱⲣϣ̅ ϩⲁⲣⲟⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ. 35 ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲗⲩⲇⲇⲁ ⲙⲛ̅ⲥⲁⲣⲱⲛⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁϩ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 36 ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲁⲃⲓⲑⲁ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉⲥ ϫⲉ ⲧⲟⲣⲕⲁⲥ. ⲧⲁⲓ̈ ⲛⲉⲥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ϩⲓⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 37 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲥϣⲱⲛⲉ ⲛⲥ̅ⲙⲟⲩ. ⲁⲩϫⲟⲕⲙⲉⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. 38 ⲉⲣⲉⲗⲩⲇⲇⲁ ⲇⲉ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲛⲁⲁⲩ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ. 39 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲉⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϩⲉⲛϣⲧⲏⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲉⲥ<ⲛ>ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲇⲟⲣⲕⲁⲥ. 40 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱⲗϫ̅ ⲛ̅ⲛⲉϥⲡⲁⲧ. ⲁϥϣⲗⲏⲗ. ⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲃⲓⲑⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲥϩⲙⲟⲟⲥ. 41 ⲁϥϯⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲁϥⲧⲁϩⲟⲥ ⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲥⲟⲛϩ̅. 42 ⲁⲡⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 43 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ ϩⲁⲧⲛ̅ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲃⲁⲕϣⲁⲁⲣ.
Copyright information for CopSahHorner