Acts 23

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲉⲣⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲣⲁϩⲧ<ⲕ̅> ⲧϫⲟ ⲉⲧϫⲏϩ. ⲕϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲡⲁⲣⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲕⲥⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕϫⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲡⲁⲛ̅ⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟϥ ⲁⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲱϣ. ⲛ̅ⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲥⲉϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲥⲉϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ⲁϣⲕⲁⲕ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲥⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲙⲓϣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϭⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲏ̅ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲛϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲟⲣⲡϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. 11 ϩⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓϫⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲣⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ϩⲁⲡⲥ̅ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲕⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ϩⲛ̅ⲧⲕⲉϩⲣⲱⲙⲏ. 12 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲱⲣⲕ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲟⲩⲱⲙ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲥⲱ. ϣⲁⲛⲧⲛ̅ϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 13 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁⲛⲁϣ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. 14 ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⲁⲛⲱⲣⲕ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲛ̅ϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 15 ⲧⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁⲛ. ⲥⲱⲟⲩϩ ⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲏⲧⲉ. ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲛⲟⲩϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ⲉⲛⲉⲧϥ̅ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲛ̅ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ. ⲙ̅ⲡⲁⲧϥ̅ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 16 ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩⲕⲣⲟϥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲁϥⲧⲁⲙⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 17 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲓⲡⲉⲓ̈ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϣⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟϥ. 18 ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲧ̅ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟⲕ. 19 ⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ̅ ⲉⲩⲥⲁ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲕϥ̅ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟⲓ̈. 20 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲥⲥⲉ ⲉⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲕ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲛ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁϣⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. 21 ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛⲁⲩ. ⲥⲉϭⲟⲣϭ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲱⲣⲕ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲥⲱ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲥⲉⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧⲕ̅ϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲁⲩ. 22 ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲡϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲟⲟⲥ ⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲕⲧⲁⲙⲟⲓ̈ ⲉⲛⲁⲓ̈. 23 ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲃ̅ⲧⲉϣⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ϣⲁⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ϣⲉ ⲛ̅ϩⲓⲡⲡⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ϣⲏⲧ ⲛ̅ϥⲁⲓ̈ⲙⲉⲣⲉϩ ϫⲓⲛⲛ̅ϫⲡ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. 24 ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲁⲗⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. 25 ⲉⲁϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲧⲩⲡⲟⲥ. 26 ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲩⲥⲓⲁⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲭⲁⲓⲣⲉ. 27 ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϭⲟⲡϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϩⲟⲧⲃⲉϥ. ⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ. ⲛⲧⲉⲣⲓⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲁⲓ̈ⲧⲟⲩϫⲟϥ 28 ⲉⲓ̈ⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲗⲟⲓ̈ϭⲉ ⲉⲧⲟⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ̅. ⲁⲓ̈ϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲩⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. 29 ⲁⲓ̈ϭⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲉⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲃⲉϩⲉⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲩⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲁⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲏ̅ ⲙⲣ̅ⲣⲉ. 30 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲁⲙⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲩⲕⲣⲟϥ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲓ̈ⲧⲁⲩⲟϥ ϣⲁⲣⲟⲕ. ⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 31 ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ϭⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩ<ⲉϩ>ⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲁⲛⲧⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲥ. 32 ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲣⲉⲛ̅ϩⲓⲡⲡⲉⲩⲥ ⲃⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. 33 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁⲩϯⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. ⲁⲩⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 34 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲟϣⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ. 35 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲕⲕⲁⲧⲏⲅⲟ<ⲣⲟ>ⲥ. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ.
Copyright information for CopSahHorner