Acts 24

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϯⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩϩⲣⲏⲧⲱⲣ ϫⲉ ⲧⲉⲣⲧⲩⲗⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲣⲧⲩⲗⲗⲟⲥ. ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ̅. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲕⲡⲣⲟⲛⲟⲓⲁ ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲥⲉⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲙⲟⲧ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ. ϯⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲧⲣⲉⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲕ. ⲁⲛϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲗⲟⲓⲙⲟⲥ ⲉϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ. ⲉⲡⲥⲁϩ ⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. ⲁϥⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲉϫⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ. [ ] ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲥⲙⲟⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. 10 ⲁⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲇⲉ ϫⲱⲣⲙ̅ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϣⲁϫⲉ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲓⲥϩⲁϩ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉⲡⲉⲓ̈ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ⲧⲟⲛ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϯⲛⲁϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈. 11 ⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲧⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ̅. 12 ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲏ̅ ⲉⲓ̈ⲥⲱⲟⲩϩ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. 13 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 14 ϯϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ. ⲉⲓ̈ϣⲙ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲉⲓ̈ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 15 ⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ϭⲱϣⲧ̅ ϩⲏⲧⲥ̅. ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲁⲇⲓⲕⲟⲥ. 16 ⲉⲁⲓ̈ⲁⲥⲕⲓ ϩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ⲉⲧⲣⲁⲕⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲁϫⲛ̅ϫⲣⲟⲡ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. 17 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲁϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ. 18 ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲉⲓ̈ⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ. 19 ⲛⲁⲓ̈ ⲉϣϣⲉ ⲉⲩϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. 20 ⲏ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲟⲟⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲩϩⲉ ⲉⲁϣ ⲛ̅ϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ. 21 ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓ̈ⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ. ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 22 ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲛⲉϫⲫⲱⲃ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ. ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅. ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲗⲩⲥⲓⲁⲥ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲓ ϯⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 23 ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲟⲕϩϥ̅. ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲕⲱⲗⲩⲉ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙ̅ϣⲙ̅ϣⲏⲧϥ̅. ⲏ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ. 24 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲫⲏⲗⲓⲝ ⲙⲛ̅ⲧⲣⲟⲩⲥⲓⲗⲗⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 25 ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲫⲏⲗⲓⲝ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ϯⲛⲁⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲕ. 26 ϩⲁⲙⲁ ⲧⲉ ⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϯϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲃⲟⲗϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛⲉϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 27 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲇⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲫⲏⲗⲓⲝ. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ϭⲓⲡⲟⲣⲕⲓⲟⲥ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ. ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲫⲏⲗⲓⲝ ⲉϯ ⲛ̅ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁϥⲕⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥⲙⲏⲣ.
Copyright information for CopSahHorner