Acts 25

ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲧⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲏ̅ⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅. ⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ⲛ̅ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲣⲟϥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ. ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲙⲁⲩ. ⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ. ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛϩⲱⲃ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲣ̅ⲁϣⲙⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲏ̅ ⲙⲏⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲉⲩϫⲱ ⲛ̅ϩ̅ⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲓⲧⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩϩⲟⲣϣ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡⲟⲩϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲟⲩⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣ̅ⲣⲟ. ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϯ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲓⲱⲧ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ̈. 10 ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲓⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁϫⲓϩⲁⲡ ϩⲓⲱⲱϥ. ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲓϫⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲗⲁⲁⲩ. ⲛ̅ⲑⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ 11 ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅. ⲏ̅ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲓⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛⲁⲩ ϯⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. 12 ⲧⲟⲧⲉ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲣⲉϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. ⲉⲕⲉⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. 13 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ. ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲃⲉⲣⲉⲛⲓⲕⲏ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲉⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ. 14 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲙⲉⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉⲫⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲫⲏⲗⲓⲝ ⲕⲁⲁϥ ⲉϥⲙⲏⲣ. 15 ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈-ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲁⲩⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. 16 ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲉϯ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲕⲟϥ. ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲣⲉϥϭⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲟⲩⲃⲉⲧⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ. 17 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲓⲛⲉϫⲡϩⲱⲃ ⲁⲓ̈ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ. ⲁⲓ̈ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 18 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ. ⲙ̅ⲡⲟⲩⲧⲁϩⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟⲥ. 19 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲩϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲟⲛϩ̅. 20 ⲉⲓ̈ⲁⲡⲟⲣⲣⲓ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉⲫⲁⲡ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ⲁⲓ̈ϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ̈. 21 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲫⲁⲡ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. ⲁⲓ̈ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϣⲁⲛϯϫⲟⲟⲩϥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. 22 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲟⲩⲱϣ ϩⲱ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲕⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. 23 ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲃⲉⲣⲉⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ϯϩⲁⲡ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 24 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ϣϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲱⲛϩ̅ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ. 25 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡϥ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲓ̈ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉϫⲟⲟⲩϥ. 26 ⲉⲙⲛ̅ϯⲟⲩϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥⲟⲣϫ̅ ⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲛⲧ̅ϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲧⲁϭⲙ̅ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲁϩϥ̅. 27 ⲛ̅ⲟⲩϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉϣϣⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲁⲓ̈. ⲉϫⲉⲩⲟⲩⲁ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲉϩⲛⲉϥⲕⲉⲁⲓⲧⲓⲁ.
Copyright information for CopSahHorner