Colossians 2

ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲛ̅ϭⲟⲧ ⲡⲉ ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁϩⲟ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲉⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲧⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲩⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁϩⲱⲱⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲩϩⲏⲡ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲣ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩ· ⲉϣϫⲉϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲉⲓⲣⲁϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲝⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲑⲉ ϭⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲉⲛⲟⲩⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ. ϭⲱϣⲧ̅ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲱⲗ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲡⲁⲧⲏ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ. ⲕⲁⲧⲁⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲛ. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡϫⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲱⲥ. 10 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲧⲁⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ. 11 ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲃ̅ⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲁϫⲛ̅ϭⲓϫ ϩⲙ̅ⲡⲕⲱⲕⲁϩⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ϩⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 12 ⲉⲁⲩⲧⲉⲙⲥ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲙ̅ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ. ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 13 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁϥⲧⲁⲛϩⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲉⲁϥⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 14 ⲉⲁϥϥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲭⲓⲣⲟⲅⲣⲁⲫⲟⲛ ⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲇⲟⲅⲙⲁ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲟⲩⲃⲏⲛ. ⲁϥϥⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ. ⲁϥⲱϥⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲡⲉⲥ̅xⲟ̅ⲥ̅. 15 ⲉⲁϥⲕⲁⲁϥⲕⲁϩⲏⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲣⲭⲏ ⲙⲛ̅ⲛⲉ<ⲝⲟⲩⲥⲓⲁ> ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲁϥⲧϫⲁⲉⲓⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 16 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ⲕⲣⲓ<ⲛⲉ> ⲙⲙⲱⲧⲛ̅. ⲏ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ. ⲏ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲱ ⲏ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ϣⲁ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲩⲁ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 17 ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ 18 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲃⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲉϥⲟⲩⲱϣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ. ⲙⲛ̅ⲡϣⲙ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲓⲕⲏ. ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϩⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅. 19 ⲁⲩⲱ ⲉⲛϥ̅ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲧⲣⲁ ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲣ̅ⲣⲉ. ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲁⲓ̈ⲁⲓ̈. ϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲝⲏⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 20 ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲇⲟⲅⲙⲁⲧⲓⲍⲉ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅. 21 ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲱϩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲓϯⲡⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 22 ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲥ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲕⲁⲧⲁⲛ̅ϩⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. 23 ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲉⲛ ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ϣⲙ̅ϣⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧϯⲥⲟ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩϯⲙⲏ ⲁⲛ ⲡⲣⲟⲥⲡⲥⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅·
Copyright information for CopSahHorner