Ephesians 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲧⲱⲗⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲉⲁⲩⲡⲟⲣϫⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϯϩⲙⲟⲧ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲥⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ. ϩⲓⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲉⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲧⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. 10 ⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙ̅ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϫⲉⲕⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 11 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲁⲩⲡⲟⲣϫⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅. ⲕⲁⲧⲁⲡϣⲟϫⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ 12 ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁϩⲧⲉ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 13 ⲡⲁⲓ̈ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈. ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 14 ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲏⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ· 15 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓ̈ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 16 ⲛ̅ϯⲗⲟ ⲁⲛ ⲉⲉⲓϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉⲓ̈ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ⲛⲁϣⲗⲏⲗ. 17 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ. ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲟⲩϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ 18 ⲉⲣⲉⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲱϩⲙ̅. ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 19 ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲧϭⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲟⲙ. 20 ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁϥⲑⲙ̅ⲥⲟϥ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲟⲩⲉ. 21 ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲙ. ϩⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ. ϩⲓϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ. ϩⲓⲙⲛ̅ⲧϫⲟⲓ̈ⲥ ⲛⲓⲙ. ϩⲓⲣⲁⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲩⲟϥ. ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ. 22 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲑⲃ̅ⲃⲓⲟⲟⲩ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ⲁⲡⲉ ϩⲁⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 23 ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ. ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅.
Copyright information for CopSahHorner