Ephesians 3

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ̈ ⲉⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲣⲟⲥⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲱϣ ⲉⲛⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲃⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϭⲟⲗⲡϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲉⲧⲣⲉⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲩⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲩⲙⲙⲉⲧⲟⲭⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ. ⲕⲁⲧⲁⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ̈. ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲟⲙ. ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲭⲁⲣⲓⲥ ⲡⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉⲧⲣⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲙⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲏⲡ ϫⲓⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲛⲧ̅ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ. 10 ϫⲉ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲏ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ⲁⲧⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11 ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱϣ ⲛ̅ⲛⲁⲓⲱⲛ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ 12 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲙⲛ̅ⲡϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲛⲁϩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉϥⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· 13 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯⲁⲓⲧⲉⲓ ⲉⲧⲙ̅ⲉⲅⲕⲁϭⲉⲓ ϩⲛ̅ⲛⲁⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉⲟⲟⲩ· 14 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯⲕⲱⲗϫ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲁⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ 15 ⲡⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲩⲉⲙⲛ̅ⲧⲉⲓⲱⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. 16 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ. ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. 17 ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϩ ϩⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. 18 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲉⲛⲟⲩⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲥⲛ̅ⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲉϣⲓⲁⲓ̈. ⲙⲛ̅ⲡϫⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ⲡϣⲓⲕⲉ. 19 ⲉⲥⲟⲩⲛ̅ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡϫⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 20 ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲏ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. 21 ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϫⲱⲙ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ·
Copyright information for CopSahHorner