Ephesians 4

1ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲧⲱϩⲙ̅ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ 2ϩⲛ̅ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲛⲓⲙ. ϩⲓⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. 3ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲉⲡⲏ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϩⲛ̅ⲧⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ 4ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲧⲱϩⲙ̅. 5ⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 6ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲡⲉⲧϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥϩⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅. 7ⲁⲩϯϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡϣⲓ ⲛ̅ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 8ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲓⲥⲉ. ⲁϥⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲁϥϯ ⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. 9ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲥⲁⲃⲏⲗ ⲣⲱ ϫⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ 10ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲛⲉⲧϣⲏⲕ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲟⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲉⲕⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 11ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ϣⲱⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲁϩ. 12ⲉⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲡϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. ⲉⲡⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 13ϣⲁⲛⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲉⲡⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ. ⲉⲡϣⲓ ⲛ̅ⲧϭⲟⲧ ⲙ̅ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 14ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϭⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲣⲉⲡϩⲟⲉⲓⲙ ϥⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲉⲛϣⲉⲉⲓ ⲙⲛ̅ⲧⲏⲩ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ. ⲙⲛ̅ⲧⲕⲩⲃⲓⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏ. 15ⲉⲛϫⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲧⲁⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 16ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲱⲛⲃ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲁⲓ̈ⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲣⲁ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡϯ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ϩⲙ̅ⲡϣⲓ ⲙ̅ⲡⲙⲉⲣⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲟⲥ. ⲉⲧⲣⲉⲧⲁⲩⲝⲏⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲉϥⲕⲱⲧ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ· 17ⲉⲓ̈ϫⲱ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϭⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓ̈ⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲕⲁⲕⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ. 18ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲁⲗⲗⲟⲧⲣⲓⲟⲥ ⲉⲡⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲧⲱⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧ 19ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲩⲉϣⲙⲟⲕϩⲟⲩ. ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲱϩⲙ̅ ⲉⲡⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. 20ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲃⲟ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. 21ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉⲧϩⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 22ⲉⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲧⲁⲕⲟ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲁⲧⲏ. 23ⲉⲣ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. 24ⲁⲩⲱ ⲉϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲟⲛⲧϥ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲟⲡ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙⲉ· 25ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡϭⲟⲗ ϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱϥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. 26ⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲡⲣⲏ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥϩⲱⲧⲡ̅ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲩϭⲥ̅. 27ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϯⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. 28ⲡⲉⲧϩⲱϥⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥϩⲱϥⲧ̅ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϥⲣ̅ϩⲱⲃ ϩⲛ̅ⲛⲉϥϭⲓϫ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϯ ⲙ̅ⲡⲉⲧϣⲁⲁⲧ. 29ϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲣⲱⲧⲛ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲡⲣⲟⲥⲡⲕⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲣⲓⲁ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲛ̅ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅. 30ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲉ. 31ⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲛⲓⲙ. ϭⲱⲛⲧ̅ ⲛⲓⲙ. ⲟⲣⲅⲏ ⲛⲓⲙ. ⲁϣⲕⲁⲕ ⲛⲓⲙ. ϩⲓϫⲓⲟⲩⲁ ϥⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲓⲙ· 32ϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅.
Copyright information for CopSahHorner