Ephesians 5

1ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ. 2ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ. 3ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ. ⲏ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲩⲧⲁⲩⲉⲣⲓⲛⲟⲩ ⲣⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲡⲣⲉⲡⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 4ⲏ̅ ⲟⲩϣⲗⲟϥ. ⲏ̅ ⲟⲩ<ϣ>ϫⲥⲟϭ. ⲏ̅ ⲟⲩⲗⲗⲏⲃ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲟϥ. 5ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ. ⲏ̅ ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ. ⲏ̅ ⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲙⲛ̅ⲧϥ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 6ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲣ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϣⲟⲩⲓ̈ⲧ ⲉⲣⲉⲧⲟⲣⲅⲏ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. 7ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲏⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 8ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲕⲁⲕⲉ ⲡⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. 9ⲉⲣⲉⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲙ̅ⲡ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲙⲛ̅ⲧⲙⲉ. 10ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 11ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲡⲓⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. 12ⲛⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϫⲓⲟⲩⲉ ϩⲉⲛϣⲗⲟϥ ⲉⲣ̅ⲡⲕⲉϫⲟⲟⲩ ⲛⲉ· 13ϣⲁⲣⲉϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲟⲩϫⲡⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲉ. 14ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛⲅ̅ⲗⲟ ⲟⲩⲧⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲁⲣⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲕ. 15ϭⲱϣⲧ̅ ϭⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ϩⲱⲥ ⲁⲑⲏⲧ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲥⲁⲃⲉ. 16ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲟⲟⲩ. 17ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲑⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 18ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϯϩⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲏⲣⲡ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϣⲛⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. 19ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲙⲟⲩ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲱⲇⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲯⲁⲗⲗⲓ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 20ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ 21ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 22ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 23ϫⲉ ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲧⲁⲡⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁⲡⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. 24ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲧⲁⲓ̈ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ. ⲙⲁⲣⲉⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϩⲱⲟⲩ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 25ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲓⲟⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲟⲥ 26ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲃ̅ⲃⲟⲥ. ⲉⲁϥⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲡϫⲱⲕⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ. 27ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲁϩⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲉⲥⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ. ⲉⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϫⲱϩⲙ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲏ̅ ⲧⲱⲗⲙ̅. ⲏ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲧⲧⲱⲗⲙ̅· 28ϣ̅ϣⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲩϩⲓⲟⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ. ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉϥⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ. 29ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉϩ ⲙⲉⲥⲧⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲥⲁⲛⲟⲩϣⲥ̅. ⲛϥ̅ⲑⲁⲗⲡⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. 30ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ· 31ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲕⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ. ⲛϥ̅ⲧⲱϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ 32ⲡⲉⲓ̈ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ· 33ⲡⲗⲏⲛ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲉⲣⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϩⲉ. ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈.
Copyright information for CopSahHorner