Ephesians 6

1ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ. 2ⲙⲁⲧⲁⲓ̈ⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ 3ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲣ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ· 4ⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϯⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲏⲣⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲛ̅ⲡⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· 5ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲧⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 6ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲓⲁ ⲛ̅ϭⲁⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛ. ϩⲱⲥ ⲣⲉϥⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ 7ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ. 8ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁⲁⲁϥ. ϥⲛⲁϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲓⲧⲉ ⲣⲙ̅ϩⲉ. 9ⲛ̅ϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲁⲣⲓⲣⲉ ⲛⲁⲩ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϭⲱⲛⲧ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲱⲟⲩ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϫⲓϩⲟ ϩⲁϩⲧⲏϥ· 10ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲟⲙ. 11ϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲧⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. 12ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲙⲓϣⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲉⲥⲛⲟϥ ϩⲓⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲃⲉⲛⲁⲣⲭⲏ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲟⲩⲃⲉⲛ̅ⲕⲟⲥⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲉⲓⲕⲁⲕⲉ. ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ· 13ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϫⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲉⲕϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϫⲣⲟ. 14ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲏⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϯⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡϩⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 15ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲱⲧϩ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ 16ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲩⲣⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲉϣⲙ̅ⲥⲟⲧⲉ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉⲧϫⲉⲣⲟ. 17ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ⲧⲡⲉⲣⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲏϥⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 18ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ⲛⲓⲙ. ϩⲓⲥⲟⲡⲥ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲥⲣ̅ϥⲉ ⲛⲓⲙ. ⲙⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 19ⲁⲩⲱ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲉⲩⲉϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲣⲱⲓ̈. ⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ. 20ⲡⲁⲓ̈ ⲉϯⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲙⲣ̅ⲣⲉ. ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲧⲣⲁϫⲟⲟϥ. 21ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲡⲁⲟⲩⲱ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲣ̅ⲟⲩ. ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ <ⲛ̅>ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ. ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 22ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲡⲉⲉⲓϩⲱⲃ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲛⲟⲩⲱ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ· 23ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲱⲧ. ⲙⲛ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 24ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ·

·ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲉⲫⲉⲥⲓⲟⲩⲥ·
Copyright information for CopSahHorner