Galatians 1

1·ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲅⲁⲗⲁⲧⲁⲥ· ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 2ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲉⲛⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ. 3ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 4ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ. ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲟⲩϫⲟⲛ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ. ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ 5ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· 6ϯⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲕⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 7ⲉⲙⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲡⲉⲛⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ 8ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ. ⲏ̅ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲛϥ̅ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲃⲏⲧ. 9ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ̅ϫⲟⲟⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧϥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲃⲏⲧ. 10ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲓ̈ⲡⲓⲑⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϫⲛ̅ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲏ̅ ⲉⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲉⲛⲉⲉⲓⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲁⲛⲅ̅ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 11ϯⲧⲁⲙⲟ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ. 12ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲓϫⲓⲧϥ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟⲓ̈ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 13ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲓ̈ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲛⲉⲉⲓⲇⲓⲱⲕⲉ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲉⲓϣⲱϥ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 14ⲉⲓ̈ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲉϩⲁϩ ⲛ̅ⲛⲁⲧⲁϭⲟⲧ ϩⲙ̅ⲡⲁⲅⲉⲛⲟⲥ. ⲉⲉⲓⲟ ⲛ̅ⲣⲉϥⲕⲱϩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ. 15ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲣϩⲛⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲟⲣϫⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛⲉⲉⲓⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϥϩⲙⲟⲧ 16ⲉϭⲗⲡ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲁϩⲧ̅ ⲉⲥⲁⲣⲝ̅ ϩⲓⲥⲛⲟϥ. 17ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϣⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲁⲧⲁϩⲏ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁⲓ̈ⲕⲧⲟⲓ̈ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ· 18ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲕⲏⲫⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲏ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 19ⲙ̅ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϭⲉ ϩⲛ̅ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲓⲙⲏ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 20ⲛⲉϯⲥϩⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲛ̅ϯϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ· 21ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲓⲕⲗⲓⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ. 22ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ϩⲟ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 23ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛⲉϥϣⲱϥ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲓⲧⲉ. 24ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ·
Copyright information for CopSahHorner