Galatians 2

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲙⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲙⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ. ⲉⲁⲓ̈ϫⲓ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲧⲓⲧⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲓ̈ⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉϯⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲛ̅ⲥⲁⲩⲥⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲉⲓ̈ⲡⲏⲧ ⲉⲡⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲡⲱⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲧⲓⲧⲟⲥ ⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲉⲩϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲡⲉ. ⲉⲙⲡⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲥⲃ̅ⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲟϣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲉ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲉⲩⲉⲁⲁⲛ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϩⲁⲧⲉⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲛ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉϥϫⲓϩⲟ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲛⲉⲧϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩ<ⲟⲩ>ⲉϩⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲁϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ϩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲕⲏⲫⲁⲥ. ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲥⲧⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉ. ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛ̅ϩⲉⲛⲇⲉⲝⲓⲁ ⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. 10 ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲣ̅ⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲁⲁϥ. 11 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲕⲏⲫⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲁⲓ̈ⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲁⲩϭⲛ̅ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ. 12 ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ̅ ⲁϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲉϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. 13 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲕⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. 14 ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲕⲏⲫⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉⲕⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲱⲥϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ϩⲱⲥϩⲓⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲕⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲣ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. 15 ⲁⲛⲟⲛ ⲫⲩⲥⲓ ⲉⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 16 ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ⲁⲛϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ. 17 ⲉϣϫⲉⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲣⲁ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. 18 ⲉϣϫⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϣⲣ̅ϣⲱⲣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲛⲉϯⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ϯⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ. 19 ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲓ̈ⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲥ̅xⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 20 ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ϯⲟⲛϩ̅ ⲁⲛ. ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲛϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲑⲉ ⲇⲉ ⲉϯⲟⲛϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲉⲓⲟⲛϩ̅ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲟⲓ̈. 21 ⲛ̅ϯⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϣϫⲉⲉⲣⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲟⲩ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ·
Copyright information for CopSahHorner