Galatians 4

ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲡϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲉ. ⲛϥ̅ϣⲟⲃⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁϩⲉⲛⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲟⲥ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲙⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲁⲓ̈ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲛϩⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲟ ⲛ̅ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛⲉⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲟ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉϥⲉϣⲱⲡ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ. ϩⲱⲥⲧⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ. ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲉⲛ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲫⲩⲥⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲩⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱⲧⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲁⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉϣⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲟⲡ. 10 ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲧⲏⲣⲉⲓ ⲉϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲁⲧⲉ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲉ. 11 ϯⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲓ̈ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲓⲕⲏ. 12 ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉ· ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϯⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲧⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. 13 ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲓ̈ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. 14 ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲟϣϥ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲃⲁⲃⲱⲱϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲡⲧ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲥ̅. 15 ⲉϥⲧⲱⲛ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥ. ϯⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲉϣϫⲡⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲣⲕ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲁⲗⲟⲟⲩⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈. 16 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲁⲓ̈ⲣ̅ϫⲁϫⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲉⲧⲙⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. 17 ⲥⲉⲕⲱϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲉⲕⲧ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 18 ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩⲕⲱϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ· 19 ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉϯϯⲛⲁⲁⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϫⲓⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 20 ⲛⲉⲓ̈ⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲁϣⲓⲃⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲙⲏ. ϫⲉ ϯⲧⲥ̅ⲧⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 21 ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲱϣ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 22 ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥϫⲡⲉϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲏ. 23 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ϩⲛ̅ⲧϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲡⲉϫⲡⲟ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲏ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲡⲉ. 24 ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲃⲱⲗ ⲛⲉ. ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉ. ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲓⲛⲁ ⲉⲥϫⲡⲟ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲁⲅⲁⲣ. 25 ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲛⲁ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲧⲁⲣⲁⲃⲓⲁ ϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲓ̈ϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. ⲥⲟ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ· 26 ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲟⲩⲣⲙ̅ϩⲏ ⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲙⲁⲁⲩ. 27 ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲧⲁϭⲣⲏⲛ ⲉⲧⲉⲙⲉⲥⲙⲓⲥⲉ ⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲁϣⲕⲁⲕ ⲧⲉⲧⲉⲙⲉⲥϯⲛⲁⲁⲕⲉ. ϫⲉ ⲛⲁϣⲉⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ϩⲁⲓ̈. ⲉϩⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ⲡϩⲁⲓ̈· 28 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ 29 ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉϫⲡⲟ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅ ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲕⲁⲧⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⲑⲉ. 30 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϯϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ. ⲛ̅ⲛⲉϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲑⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲙⲛ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲏ· 31 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲛⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲑⲙ̅ϩⲁⲗ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲛⲛⲁⲧⲣⲙ̅ϩⲏ
Copyright information for CopSahHorner