Galatians 5

1ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲁⲁⲛ ⲛ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ. ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ϩⲁⲡⲛⲁϩⲃⲉϥ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲙ̅ϩⲁⲗ· 2ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲥⲃ̅ⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ. 3ϯⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲃ̅ⲃⲏⲩⲧ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲟϥ ⲉⲣ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅. 4ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲙⲟⲧ. 5ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 6ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲥⲃ̅ⲃⲉ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉ ⲉⲥⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ. 7ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲏⲧ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲉ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯϫⲣⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲧⲙ̅ⲡⲓⲑⲉ ⲉⲧⲙⲉ. 8ⲡⲉⲓ̈ⲡⲓⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 9ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ⲑⲁⲃ ⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲱϣⲙ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ϥⲓ. 10ⲁⲛⲟⲕ ϯⲧⲏⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉϭⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ. ⲡⲉⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁϥⲓⲡⲉⲕⲣⲓⲙⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ· 11ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲁϩⲣⲟⲓ̈ ⲟⲛ ⲥⲉⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲉⲓ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲥ̅xⲟ̅ⲥ̅. 12ϩⲁⲙⲟⲓ̈ ⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁϭⲱϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. 13ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲉ. ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲁⲣⲓϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. 14ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϩⲛ̅ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲕϩⲉ. 15ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲗⲱⲕⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ. ϭⲱϣⲧ̅ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲱϫⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ· 16ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲕⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 17ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲟⲩⲃⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲃⲉⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲥⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲁⲁⲩ. 18ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 19ⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ. ⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ. ⲛ̅ϫⲱϩⲙ̅. ⲛ̅ⲥⲱⲱϥ. 20ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥⲣ̅ⲡⲁϩⲣⲉ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϫⲁϫⲉ. ⲛ̅ϯⲧⲱⲛ. ⲛ̅ⲕⲱϩ. ⲛ̅ϭⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϯⲧⲱⲛ. ⲙ̅ⲡⲱⲣϫ. ⲛ̅ϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ. 21ⲛ̅ⲗⲁ. ⲛ̅ϯϩⲉ. ⲛ̅ϫⲏⲣ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲛⲉϯϣⲣⲡ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϣⲣⲡ̅ϫⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 22ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲡⲣⲁϣⲉ. ϯⲣⲏⲛⲏ. ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ. ⲧⲙⲛ̅ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ. ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 23ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ. ⲧⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲓⲁ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϯ ⲟⲩⲃⲏⲩ ⲁⲛ. 24ⲛⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲥ̅xⲟ̅ⲩ̅ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲡⲁⲑⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ. 25ⲉϣϫⲉⲧⲛ̅ⲟⲛϩ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲙⲁⲣⲛ̅ⲁϩⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. 26ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ. ⲉⲛⲡⲣⲟⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲉⲛⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ.
Copyright information for CopSahHorner