Galatians 6

ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡϩⲛ̅ϩⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ⲥⲃ̅ⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ. ⲉⲕϭⲱϣⲧ̅ ϩⲱⲱⲕ ⲉⲣⲟⲕ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. ϥⲓ ϩⲁⲛ̅ⲃⲁⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲉϥⲣ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ. ⲙⲁⲣⲉϥⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥϩⲱⲃ. ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲁⲛ. ⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϥⲓ ϩⲁⲧⲉϥⲉⲧⲡⲱ. ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲟⲩⲕⲁⲑⲏⲕⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲕⲁⲑⲏⲕⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲗⲁⲛⲁ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲩⲕⲟⲙϣϥ̅. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϫⲟϥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲟϩⲥϥ̅. ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲕⲟ. ⲡⲉⲧϫⲟ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲛⲉⲅⲕⲁϭⲉⲓ. ⲉⲛⲛⲁⲱϩⲥ̅ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲟⲥⲙ̅ ⲁⲛ. 10 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ϩⲱⲥⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ⲏⲉⲓ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 11 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲁϭⲓϫ 12 ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲩϩⲟ ⲥⲁ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲉⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲥⲃ̅ⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲡⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥ̅xⲟ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 13 ⲛⲉⲧⲥⲃ̅ⲃⲏⲩⲧ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲥⲃ̅ⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅. 14 ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲣⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥ̅xⲟ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥ̅xⲟ̅ⲩ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 15 ⲙⲛ̅ⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲡⲉ. 16 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲁϩⲉ ⲉⲡⲉⲉⲓⲕⲁⲛⲱⲛ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲁ. ⲁⲩⲱ ⲉϫⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 17 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϯϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ. 18 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅·

·ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ⲅⲁⲗⲁⲧⲁⲥ·
Copyright information for CopSahHorner