Hebrews 1

ϩⲛ̅ϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ϩⲛ̅ⲑⲁⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲁϫⲣⲟ. ⲉϥϥⲓ ϩⲁⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲟⲙ. ⲉⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲥⲟⲧⲡ̅ ⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲁⲛ ⲉϥϣⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ. ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϫⲡⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲉⲓⲱⲧ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩϣⲏⲣⲉ· ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡϣⲣⲡ̅ⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ. ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲉϥⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛ̅ϣⲁϩ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉ. ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲉⲛⲉϩ. ⲁⲩⲱ ⲡϭⲉⲣⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲡⲉ ⲡϭⲉⲣⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ. ⲁⲕⲙⲉⲣⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲕⲙⲉⲥⲧⲉⲡϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲧⲁϩⲥⲕ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲉϩ ⲛ̅ⲧⲉⲗⲏⲗ ⲡⲁⲣⲁⲛⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱⲕ. 10 ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲁⲕⲥⲙⲛ̅ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. 11 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲕϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ⲡⲗ̅ϭⲉ. 12 ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲥⲉϩⲥⲱϩⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲣ̅ϣⲱⲛ ⲛ̅ⲥⲉϣⲓⲃⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲟⲛ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛⲁⲱϫⲛ̅ ⲁⲛ. 13 ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϣⲁⲛϯⲕⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲕϫⲁϫⲉ ⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 14 ⲙⲏ ⲛ̅ϩⲉⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲕⲟⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ.
Copyright information for CopSahHorner