Hebrews 10

ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲑⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛ̅ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ϩⲛ̅ⲛⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲉⲛⲉϩ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉⲩⲟⲩⲓ̈ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁⲗⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. ⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲁⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲉ ϩⲓⲙⲁⲥⲉ ⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ· ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲟⲩⲁϣⲟⲩ. ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲁⲕⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅ ⲛⲁⲓ̈. ⲟⲩϭⲗⲓⲗ ⲙⲛ̅ⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲣ̅ϩⲛⲁⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ. ϥⲥⲏϩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲉⲫⲁⲗⲓⲥ ⲛ̅ϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ. ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲇⲉ ϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϭⲗⲓⲗ. ⲙⲛ̅ⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ. ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲟⲩⲁϣⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲣ̅ϩⲛⲁⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲗⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ. ϣⲁϥϥⲓ ⲙ̅ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲁϩⲉⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ̅. 10 ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ· 11 ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲉⲛ ⲛⲓⲙ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ. ⲉⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 12 ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 13 ⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲕⲱ ⲛ̅ⲛⲉϥϫⲁϫⲉ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 14 ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲃ̅ⲃⲟ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 15 ϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ 16 ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉϯⲛⲁⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲓ̈ⲉϯⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲥϩⲁⲓ̈ⲥⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ. 17 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲣ̅ⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ. 18 ϩⲟⲡⲟⲩ ⲇⲉ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲉⲓ̈ⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲗⲟ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ· 19 ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 20 ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲉϩⲕⲱϩⲥ̅ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅. 21 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉϫⲙ̅ⲡⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 22 ⲙⲁⲣⲛ̅ϯⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲉ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϭⲉϣϭⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲟⲕⲙ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 23 ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁϫⲛ̅ⲣⲓⲕⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ 24 ⲛ̅ⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩⲡⲁⲣⲟⲝⲩⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. 25 ⲉⲙⲡⲛ̅ⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 26 ⲉⲛⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲛϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲉⲛϫⲓ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲙⲛ̅ⲑⲩⲥⲓⲁ ϭⲉ ⲛⲁϣⲱϫⲡ̅ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ. 27 ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲛ̅ϫⲁϫⲉ. 28 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲛϩ̅ⲧⲏϥ. ϩⲓⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲏ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ϣⲁϥⲙⲟⲩ. 29 ⲉⲓ̈ⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲁⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲟⲩⲏⲣ ⲛ̅ⲧⲓⲙⲱⲣⲓⲁ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲉϣϥ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲁϥⲉⲡⲡⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ϫⲉ ϥϫⲁϩⲙ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲃ̅ⲃⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲉⲁϥⲥⲱϣ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ. 30 ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲃⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ. 31 ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛϭⲓϫ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. 32 ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲑⲗⲏⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ. 33 ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲡⲉⲓ̈ⲕⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲓⲛⲁⲓ̈. 34 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲏⲣ. ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲱⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ̅ ⲉⲥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 35 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲛⲟⲩϫⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛ̅ⲃⲉⲕⲉ. 36 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ. 37 ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲉ ϩⲟⲥⲟⲛ. ϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲛⲏⲩ ⲛϥ̅ⲛⲁⲱⲥⲕ ⲁⲛ 38 ⲡⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲁⲛϩⲱⲡ ⲛ̅ϩⲛⲉⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 39 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲏⲡ ⲁⲛ ⲉⲡϩⲱⲡ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ.
Copyright information for CopSahHorner