Hebrews 10

1ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲑⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛ̅ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ϩⲛ̅ⲛⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲉⲛⲉϩ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉⲩⲟⲩⲓ̈ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 2ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁⲗⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. ⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲁⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ. 3ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ. 4ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲉ ϩⲓⲙⲁⲥⲉ ⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ· 5ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲟⲩⲁϣⲟⲩ. ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲁⲕⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅ ⲛⲁⲓ̈. 6ⲟⲩϭⲗⲓⲗ ⲙⲛ̅ⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲣ̅ϩⲛⲁⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 7ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ. ϥⲥⲏϩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲉⲫⲁⲗⲓⲥ ⲛ̅ϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ. 8ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲇⲉ ϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϭⲗⲓⲗ. ⲙⲛ̅ⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ. ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲟⲩⲁϣⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲣ̅ϩⲛⲁⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲗⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 9ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ. ϣⲁϥϥⲓ ⲙ̅ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲁϩⲉⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ̅. 10ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ· 11ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲉⲛ ⲛⲓⲙ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ. ⲉⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 12ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 13ⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲕⲱ ⲛ̅ⲛⲉϥϫⲁϫⲉ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 14ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲃ̅ⲃⲟ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 15ϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ 16ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉϯⲛⲁⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲓ̈ⲉϯⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲥϩⲁⲓ̈ⲥⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ. 17ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲣ̅ⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ. 18ϩⲟⲡⲟⲩ ⲇⲉ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲉⲓ̈ⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲗⲟ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ· 19ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 20ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲉϩⲕⲱϩⲥ̅ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅. 21ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉϫⲙ̅ⲡⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 22ⲙⲁⲣⲛ̅ϯⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲉ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϭⲉϣϭⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲟⲕⲙ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 23ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁϫⲛ̅ⲣⲓⲕⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ 24ⲛ̅ⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩⲡⲁⲣⲟⲝⲩⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. 25ⲉⲙⲡⲛ̅ⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 26ⲉⲛⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲛϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲉⲛϫⲓ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲙⲛ̅ⲑⲩⲥⲓⲁ ϭⲉ ⲛⲁϣⲱϫⲡ̅ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ. 27ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲛ̅ϫⲁϫⲉ. 28ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲛϩ̅ⲧⲏϥ. ϩⲓⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲏ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ϣⲁϥⲙⲟⲩ. 29ⲉⲓ̈ⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲁⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲟⲩⲏⲣ ⲛ̅ⲧⲓⲙⲱⲣⲓⲁ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲉϣϥ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲁϥⲉⲡⲡⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ϫⲉ ϥϫⲁϩⲙ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲃ̅ⲃⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲉⲁϥⲥⲱϣ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ. 30ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲃⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ. 31ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛϭⲓϫ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. 32ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲑⲗⲏⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ. 33ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲡⲉⲓ̈ⲕⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲓⲛⲁⲓ̈. 34ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲏⲣ. ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲱⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ̅ ⲉⲥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 35ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲛⲟⲩϫⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛ̅ⲃⲉⲕⲉ. 36ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ. 37ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲉ ϩⲟⲥⲟⲛ. ϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲛⲏⲩ ⲛϥ̅ⲛⲁⲱⲥⲕ ⲁⲛ 38ⲡⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲁⲛϩⲱⲡ ⲛ̅ϩⲛⲉⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 39ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲏⲡ ⲁⲛ ⲉⲡϩⲱⲡ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ.
Copyright information for CopSahHorner