Hebrews 11

1ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ. 2ⲛ̅ⲧⲁⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈· 3ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛⲛⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓⲱⲛ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ· 4ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲁⲃⲉⲗ ⲧⲁⲗⲉϩⲟⲩⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϥⲇⲱⲣⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩ. ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ϥϣⲁϫⲉ· 5ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛⲱⲭ ⲁⲩⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ. ϩⲁⲑⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 6ⲁϫⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲡⲉ ⲉⲣ̅ⲁⲛⲁϥ. ϣ̅ϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲃⲉⲕⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ· 7ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲉⲓⲁⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲱϩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ⲟⲩϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲓ̈. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲁϥⲧϭⲁⲓⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲕⲁⲧⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· 8ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲱⲛ· 9ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ϩⲱⲥ ϣⲙ̅ⲙⲟ. ⲉⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛ<ϩ>ⲃⲱ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲥⲁⲕ ⲁⲩⲱ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲛ̅ϣⲃⲣ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲓⲉⲣⲏⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 10ⲛⲉϥϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲥⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 11ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲥⲁⲣⲣⲁ ⲧⲁϭⲣⲏⲛ ⲁⲥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ⲉⲩⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲡⲁⲣⲁⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲉⲥϭⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲥⲧⲁⲛϩⲉⲧⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ. 12ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲣ̅ⲡⲕⲉⲕⲁϭⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲁϣⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡϣⲟ ⲉⲧϩⲁⲧⲙ̅ⲡⲉⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧϥ̅ⲏⲡⲉ. 13ⲕⲁⲧⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲣⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ ⲁⲩⲁⲥⲡⲁⲍⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉⲛϣⲙ̅ⲙⲟ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲛ̅ϭⲟⲓ̈ⲗⲉ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. 14ⲛⲉⲧϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ. 15ⲛ̅ⲛⲉⲩⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲛⲉⲁⲩⲣ̅ⲧⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟⲥ. 16ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲟⲩⲉϣⲧⲉⲧⲥⲟⲧⲡ̅ ⲉⲧⲉⲧⲁⲧⲡⲉ ⲧⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲥⲟⲃⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ· 17ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲛⲉⲣⲏⲧ 18ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. 19ⲉⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ· 20ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲙⲛ̅ⲏ̅ⲥⲁⲩ· 21ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ϩⲧⲏϥ ⲙ̅ⲡⲉϥϭⲉⲣⲱⲃ· 22ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁϥⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉϥⲕⲉⲉⲥ· 23ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲡⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲁⲩϩⲟⲡϥ̅ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲛⲉⲥⲱϥ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ· 24ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲣ̅ⲛⲟϭ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙ̅ⲫⲁⲣⲁⲱ. 25ⲉⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲉϫⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ. 26ⲉⲁϥⲉⲡⲡⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲉⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲁϩⲱⲱⲣ ⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ. ⲛⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ· 27ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲁϥⲕⲁⲕⲏⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡϭⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. ⲡⲉⲧⲉⲙⲉⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉϥϭⲉⲉⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ· 28ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϥⲣ̅ⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲡⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲉⲧⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲣ̅ⲡⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 29ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩϫⲓⲟⲟⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲩⲑⲣⲁ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲕⲁϩ ⲉϥϣⲟⲩⲱⲟⲩ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲛⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱⲙⲥ̅· 30ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲟⲃⲧ̅ ⲛ̅ϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· 31ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲣⲁⲁⲃ ⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲥ̅ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣ̅ⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. ⲉⲁⲥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ϫⲱⲣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ· 32ⲉⲓ̈ⲛⲁϫⲉⲟⲩ ⲟⲛ. ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕⲁⲁⲧ ⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲅⲉⲇⲉⲱⲛ. ⲃⲁⲣⲁⲕ. ⲥⲁⲙⲯⲱⲛ. ⲓ̈ⲉⲫⲑⲁⲉ. ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲛ̅ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ. ⲙⲛ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 33ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲣⲟ ⲉⲛⲓⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲩⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲁⲩⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲣⲏⲧ. ⲁⲩⲧⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲩⲓ̈. 34ⲁⲩⲱϣⲙ̅ ⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲧⲉ. ⲁⲩⲣ̅ⲃⲟⲗ ⲉⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲥⲏϥⲉ. ⲁⲩϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲩϫⲟⲟⲣ ϩⲙ̅ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲁⲩϭⲱⲧⲡ̅ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ. 35ⲁϩⲉⲛⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ ⲛⲁⲩ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲥⲱⲙⲁ. ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ̅. 36ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲛⲧⲟⲩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲱⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ̅. ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 37ⲁⲩⲟⲩⲁⲥⲧⲟⲩ. ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲱⲧⲃ̅ ⲛ̅ⲥⲏϥⲉ. ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲃⲁⲗⲟⲧ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁⲁⲣ ⲛ̅ⲃⲁⲁⲙⲡⲉ ⲉⲩⲣ̅ϭⲣⲱϩ. ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ. ⲉⲩⲙⲟⲕϩ̅. 38ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲉⲩⲥⲟⲣⲙ̅ ϩⲓⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲛⲉϣⲕⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. 39ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲣⲏⲧ. 40ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲩϩⲱⲃ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϫⲛⲧⲛ̅·
Copyright information for CopSahHorner