Hebrews 12

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. ⲉⲁⲛⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲉⲣⲟⲛ. ⲙⲁⲣⲛ̅ⲡⲱⲧ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. ⲉⲛϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲡⲣⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲓ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. ⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲡⲉⲥ̅xⲟ̅ⲥ̅. ⲉⲁϥⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲙ̅ⲡϣⲓⲡⲉ. ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲥⲙ̅. ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲱϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲟⲩⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲡⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ. ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲱⲥⲙ̅ ⲉⲩϫⲡⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϣⲁϥⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ϣⲁϥⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. ϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ. ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲁⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲣⲟⲥ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟⲩϫ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ. ⲉϣϫⲉⲛⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉⲛϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲁⲛ ⲧⲛ̅ⲛⲁϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲱⲛϩ̅. 10 ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲣⲟⲥϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲛⲉⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲩ. ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲡ. 11 ⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲣⲟⲥⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙⲉⲛ. ⲉϣϫⲉⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ϣⲁⲥϯ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲉⲓⲣⲏⲛⲓⲕⲟⲛ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅· 12 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲙⲁⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϭⲓϫ ⲉⲧⲃⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉⲧⲕⲏ 13 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲙⲓⲉϩⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲉⲧϫⲟⲩϩⲉ ⲡⲱϣⲥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉⲗⲟ· 14 ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲁϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲡⲁⲓ̈ ⲁϫⲛ̅ⲧϥ̅ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 15 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ϣⲁⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲕⲣⲓⲁ ⲉⲥⲣⲏⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩⲭⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲱⲱϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅. 16 ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲟⲥ. ⲏ̅ ⲉϥⲥⲟⲟϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲏⲥⲁⲩ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϯⲛⲉϥⲙⲛ̅ⲧϣⲣ̅ⲡⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ. 17 ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲧⲥ̅ⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙ̅ⲡϥ̅ϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲉⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓⲏ. 18 ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϯⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲧⲟⲩϭⲟⲙϭⲙ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲉⲧϫⲉⲣⲟ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲁⲧⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲥⲙ̅. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲧⲏⲩ. 19 ⲙⲛ̅ⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ̅. ⲙⲛ̅ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲁϫⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲟⲩⲉϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲩ. 20 ⲙ̅ⲡⲟⲩϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲕⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲱϩ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ϣⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ 21 ϩⲟⲩⲧⲱⲥ ⲛⲉⲩϩⲟⲧⲉ ⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ϯⲥⲧⲱⲧ. 22 ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϯⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲥⲓⲱⲛ ⲡⲧⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲃⲁ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. 23 ⲁⲩⲱ ⲉⲡϣⲁ. ⲙⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲣⲡ̅ⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 24 ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅. ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ⲡϭⲟϣϭϣ̅ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲁⲁⲃⲉⲗ. 25 ϭⲱϣⲧ̅ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. ⲉϣϫⲉⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲣ̅ⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲡⲟⲗⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲕⲧⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. 26 ⲉϣϫⲉⲁϥⲕⲓⲙ ⲉⲡⲕⲁϩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲓ ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲕⲓⲙ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲡⲕⲁϩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲕⲉⲡⲉ 27 ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲧⲉⲓ ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲡⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲱⲥ ⲉⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲉⲩⲉϭⲱ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲕⲓⲙ ⲁⲛ· 28 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲁⲛϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲙⲁⲣⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲛⲣⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ. 29 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲉϥⲟⲩⲱⲱϣⲉ ⲡⲉ.
Copyright information for CopSahHorner