Hebrews 13

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲥⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉⲥϭⲱ. ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲡⲉⲥⲱⲃϣ̅. ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϣⲉⲡϩⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲏⲣ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲏⲣ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ̅ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲡⲅⲁⲙⲟⲥ ⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ. ⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅<ⲛ̅>ⲛⲟⲓ̈ⲕ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲙⲁⲓ̈ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲣⲉϣⲧ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲃⲟϣⲕ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲕⲁⲁⲕ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲏⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲁⲃⲟⲏⲑⲟⲥ ⲛ̅ϯⲛⲁⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲣ̅ⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈. ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟϭ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲡϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ. ⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲥⲁϥ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲉⲉⲓ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲃⲱ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ. ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲡϩⲏⲧ ⲧⲁϫⲣⲟ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ ⲁⲛ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡⲟⲩϯϩⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 10 ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲉⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧϣⲙ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ. 11 ⲛ̅ⲍⲱⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲓⲡⲉⲩⲥⲛⲟϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ϣⲁⲩⲣⲉⲕϩ̅ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. 12 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϩⲱⲱϥ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲃ̅ⲃⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁϥⲙⲟⲩ ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲩⲗⲏ. 13 ⲙⲁⲣⲛ̅ⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲉⲛϥⲓ ϩⲁⲡⲉϥⲛⲟϭⲛⲉϭ. 14 ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲡⲟⲗⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲉⲥⲛⲁϭⲱ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲥ· 15 ⲙⲁⲣⲛ̅ⲧⲁⲗⲟ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲉⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲛ. 16 ⲡ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲡⲉⲩⲱⲃϣ̅. ⲛⲉⲓ̈ⲑⲩⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲛⲉⲧⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 17 ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ ϩⲁⲛⲉⲧⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ. ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲣ̅ⲡⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲛ. ⲧⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟϥⲣⲉ. 18 ϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲟⲛ. ⲧⲛ̅ⲡⲓⲑⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲉⲫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 19 ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲣ̅ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲁⲁⲧ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. 20 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲱⲥ ⲛ̅ⲉⲥⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. 21 ⲉϥⲉⲥⲃⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· 22 ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲡⲥ̅. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅. 23 ⲥⲟⲩⲛ̅ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲁⲓ̈ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ϯⲛⲏⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 24 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟϭ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲧⲁⲗⲓⲁ. 25 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅·

·ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲩⲥ·
Copyright information for CopSahHorner