Hebrews 3

1ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲙⲉⲧⲟⲭⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲧⲱϩⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲥⲟⲩⲛⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲓ̅ⲥ̅. 2ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟϥ. ⲛ̅ⲑⲉ ϩⲱⲱϥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲉⲓ. 3ⲁⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ϩⲟⲩⲉⲉⲟⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ϩⲟⲩⲉⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟϥ. 4ⲏⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲁ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲛ̅ⲕⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 5ⲡⲕⲉⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲱⲥ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲟⲟⲩ. 6ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲉⲓ. ⲉⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲏⲉⲓ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ· 7ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ 8ⲙ̅ⲡⲣ̅ϯⲛ̅ϣⲟⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲑⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲙ̅ⲡϯϭⲛⲁⲧ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ 9ⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϩⲃⲏⲩⲉ 10ⲛ̅ϩⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲙⲉⲥⲧⲉϯⲅⲉⲛⲉⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛ̅ⲛⲁϩⲓⲟⲟⲩⲉ 11ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲁⲟⲣⲅⲏ ϫⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ. 12ϭⲱϣⲧ̅ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. 13ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲉⲛϩⲟⲥⲟⲛ ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ϣⲟⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲧⲁⲡⲁⲧⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ. 14ⲁⲛϭⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ. 15ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϯⲛ̅ϣⲟⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲑⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲙ̅ⲡϯϭⲛⲁⲧ. 16ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩϯϭⲛⲁⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ. 17ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲟⲩ ⲛ̅ϩⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲙⲏ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲩϣⲁⲩ ϩⲉ ϩⲓⲡϫⲁⲓ̈ⲉ. 18ⲛ̅ⲧⲁϥⲱⲣⲕ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣ̅ⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. 19ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner