Hebrews 4

ⲙⲁⲣⲛ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϭⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲁϥⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ. ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲁⲁⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲏ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ϯϩⲏⲩ ⲛ̅ⲛⲏ. ⲉⲛϥ̅ⲕⲉⲣⲁ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅. ⲧⲛ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲁⲟⲣⲅⲏ ϫⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ. ⲕⲁⲓⲧⲟⲓ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϣⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲉⲡⲉⲓ ⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲁϥϣⲱϫⲡ̅ ⲉⲧⲣⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ· ⲁϥⲡⲣϫ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲡⲓⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡ̅ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϯⲛ̅ϣⲟⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲅⲁⲣ ϯⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲉϥⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲕⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈. ⲁⲣⲁ ⲁϥϣⲱϫⲡ̅ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲓⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲁϥⲙ̅ⲧⲟⲛ ϩⲱⲱϥ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲟⲩϥ. 11 ⲙⲁⲣⲛ̅ϭⲉⲡⲏ ϭⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ϩⲉ ϩⲙ̅ⲡⲓⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ· 12 ϥⲟⲛϩ̅ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ϥⲉⲛⲉⲣⲅⲓ. ⲁⲩⲱ ϥϣⲱⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲉⲥⲏϥⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ϩⲟ ⲥⲛⲁⲩ. ⲉϥϫⲱⲧⲉ ϣⲁⲙ̅ⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲱϣ ⲛ̅ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ. ⲙⲛ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲛ̅ϩⲁⲣⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲁⲗⲧⲕⲁⲥ. ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲣⲉϥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ. ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙ̅ⲡϩⲏⲧ. 13 ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲛⲧ̅ ⲉϥϩⲏⲡ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲥⲉϭⲟⲗⲡ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲁϥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲛ· 14 ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲁϥϫⲉⲧⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲁⲣⲛ̅ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ 15 ⲛ̅ⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛϥ̅ ⲉⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϫⲟⲛⲧ̅ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲛϩⲉ ϣⲁⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ· 16 ⲙⲁⲣⲛ̅ϯⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲓ̈ ϭⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲉ ⲉⲩϩⲙⲟⲧ ⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲃⲟⲏⲑⲓⲁ.
Copyright information for CopSahHorner