Hebrews 5

1ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲁⲩⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲁⲗⲉⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ. 2ⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲗⲁⲛⲁ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲱϥ ϫⲉ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ. 3ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ̅ ϣ̅ϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲛϥ̅ⲧⲁⲗⲟ ϩⲱⲱϥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲁⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉ· 4ⲛⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲙⲡⲧⲁⲉⲓⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲁⲁⲣⲱⲛ. 5ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϫⲡⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ. 6ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ⲕⲉⲙⲁ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ. 7ⲡⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁϥϫⲓⲥⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲱⲣϣ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁϣⲕⲁⲕ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓⲏ. ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧ<ϩ>ⲟⲧⲉ. 8ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲁϥⲥⲃⲱ ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ. 9ⲁⲩⲱ ⲉⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ⲁⲓⲧⲓⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 10ⲉⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ. 11ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲟϣ ⲛⲁⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲕϩ̅ ⲉⲃⲟⲗϥ̅. ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲛⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲁⲁϫⲉ. 12ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲣ̅ⲥⲁϩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲟⲛ ⲛ̅ϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲣⲉ ⲁⲛ ⲉⲥϫⲟⲟⲣ. 13ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲱⲧⲉ. ⲟⲩⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. 14ⲧⲁⲛⲓⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲉϩⲣⲉ ⲉⲧϫⲟⲟⲣ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲝⲓⲥ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲁⲓⲥⲑⲏⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲉⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲛ̅ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ·
Copyright information for CopSahHorner