Hebrews 5

ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲁⲩⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲁⲗⲉⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ. ⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲗⲁⲛⲁ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲱϥ ϫⲉ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ̅ ϣ̅ϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲛϥ̅ⲧⲁⲗⲟ ϩⲱⲱϥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲁⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉ· ⲛⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲙⲡⲧⲁⲉⲓⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲁⲁⲣⲱⲛ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϫⲡⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ⲕⲉⲙⲁ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ. ⲡⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁϥϫⲓⲥⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲱⲣϣ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁϣⲕⲁⲕ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓⲏ. ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧ<ϩ>ⲟⲧⲉ. ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲁϥⲥⲃⲱ ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ⲁⲓⲧⲓⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 10 ⲉⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ. 11 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲟϣ ⲛⲁⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲕϩ̅ ⲉⲃⲟⲗϥ̅. ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲛⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲁⲁϫⲉ. 12 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲣ̅ⲥⲁϩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲟⲛ ⲛ̅ϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲣⲉ ⲁⲛ ⲉⲥϫⲟⲟⲣ. 13 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲱⲧⲉ. ⲟⲩⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. 14 ⲧⲁⲛⲓⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲉϩⲣⲉ ⲉⲧϫⲟⲟⲣ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲝⲓⲥ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲁⲓⲥⲑⲏⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲉⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲛ̅ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ·
Copyright information for CopSahHorner