Hebrews 6

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲁⲛⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲙⲁⲣⲛ̅ⲉⲓ ϭⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲧⲉⲗⲓⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲕⲁⲕⲉⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲛ̅ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲗⲟ ⲛ̅ϭⲓϫ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲙⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲡ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲡⲉⲓ̈ⲕⲉ ⲇⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲁⲁϥ. ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲧⲉϩⲓⲏ. ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲉⲁⲩϫⲓϯⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲉⲁⲩⲣ̅ⲙⲉⲧⲟⲭⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲁⲩϫⲓϯⲡⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲉⲁⲩϩⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲁⲁⲩ ⲟⲛ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲉⲩⲉⲓϣⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲅⲙⲁⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲡⲕⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲥⲱ ⲙ̅ⲡϩⲱⲟⲩ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϫⲱϥ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲉⲧϫⲡⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏϭ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. ϥⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲣⲟⲟⲩⲉ. ϥⲧⲥ̅ⲧⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϥϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲁϩⲟⲩ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉϥϩⲁⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲣⲟⲕϩϥ̅· ⲧⲛ̅ⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲧⲥⲟⲧⲡ̅. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩϫⲁⲓ̈. ⲉϣϫⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲕⲉϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ. 10 ⲛ̅ⲟⲩⲁⲇⲓⲕⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣ̅ⲡⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲱⲃ. ⲙⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲛϩⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. 11 ⲧⲛ̅ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϯⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲧⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ. 12 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲟϣϥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲟⲛⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲣⲏⲧ. ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ. 13 ⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲏⲧ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁϥⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ 14 ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲥⲙⲟⲩ ϯⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲕ. ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓⲧⲁϣⲟ ϯⲛⲁⲧⲁϣⲟⲕ. 15 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲁϥⲣ̅ϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ ⲁϥⲙⲁⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ. 16 ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲩⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲏ ⲛ̅ⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲁϣ. 17 ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲉϣⲧⲁⲙⲉⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲡⲉϥϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲧⲉⲙⲉϥⲡⲱⲱⲛⲉ. ⲁϥⲙⲉⲥⲓⲧⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲛⲁϣ 18 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲱⲃ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲁⲧⲡⲱⲱⲛⲉ ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓϭⲟⲗ· ⲉⲛⲉϫⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ. ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. 19 ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲩϭⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ. ⲉⲥⲟⲣϫ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ. ⲉⲥⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲁ ⲛ̅ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ. 20 ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲡⲣⲟⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ. ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲉⲛⲉϩ.
Copyright information for CopSahHorner