Hebrews 6

1ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲁⲛⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲙⲁⲣⲛ̅ⲉⲓ ϭⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲧⲉⲗⲓⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲕⲁⲕⲉⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 2ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲛ̅ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲗⲟ ⲛ̅ϭⲓϫ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲙⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲡ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 3ⲡⲉⲓ̈ⲕⲉ ⲇⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲁⲁϥ. ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲧⲉϩⲓⲏ. 4ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲉⲁⲩϫⲓϯⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲉⲁⲩⲣ̅ⲙⲉⲧⲟⲭⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 5ⲉⲁⲩϫⲓϯⲡⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. 6ⲉⲁⲩϩⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲁⲁⲩ ⲟⲛ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲉⲩⲉⲓϣⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲅⲙⲁⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 7ⲡⲕⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲥⲱ ⲙ̅ⲡϩⲱⲟⲩ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϫⲱϥ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲉⲧϫⲡⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏϭ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. ϥⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 8ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲣⲟⲟⲩⲉ. ϥⲧⲥ̅ⲧⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϥϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲁϩⲟⲩ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉϥϩⲁⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲣⲟⲕϩϥ̅· 9ⲧⲛ̅ⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲧⲥⲟⲧⲡ̅. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩϫⲁⲓ̈. ⲉϣϫⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲕⲉϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ. 10ⲛ̅ⲟⲩⲁⲇⲓⲕⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣ̅ⲡⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲱⲃ. ⲙⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲛϩⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. 11ⲧⲛ̅ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϯⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲧⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ. 12ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲟϣϥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲟⲛⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲣⲏⲧ. ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ. 13ⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲏⲧ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁϥⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ 14ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲥⲙⲟⲩ ϯⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲕ. ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓⲧⲁϣⲟ ϯⲛⲁⲧⲁϣⲟⲕ. 15ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲁϥⲣ̅ϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ ⲁϥⲙⲁⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ. 16ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲩⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲏ ⲛ̅ⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲁϣ. 17ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲉϣⲧⲁⲙⲉⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲡⲉϥϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲧⲉⲙⲉϥⲡⲱⲱⲛⲉ. ⲁϥⲙⲉⲥⲓⲧⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲛⲁϣ 18ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲱⲃ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲁⲧⲡⲱⲱⲛⲉ ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓϭⲟⲗ· ⲉⲛⲉϫⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ. ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. 19ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲩϭⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ. ⲉⲥⲟⲣϫ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ. ⲉⲥⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲁ ⲛ̅ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ. 20ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲡⲣⲟⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ. ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲉⲛⲉϩ.
Copyright information for CopSahHorner