Hebrews 7

ⲡⲉⲉⲓⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲥⲁⲗⲏⲙ ⲡⲉ. ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲡⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱⲙⲛⲧ̅ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲉⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϭⲟϫϭϫ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϯⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ. ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲉⲛ ⲉϣⲁⲩϩⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ. ⲉⲩⲁⲧⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲉⲩⲁⲧⲙⲁⲁⲩ ⲡⲉ. ⲉⲙⲡⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ. ⲉⲙⲛ̅ⲧϥ̅ⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲉⲙⲛ̅ⲧϥ̅ϩⲁⲏ ⲛ̅ⲱⲛϩ̅. ⲉϥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲃⲟⲗ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲛ̅ϭⲟⲧ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡ̅ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ϯⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ϣⲱⲗ. ⲛⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ϩⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲗⲉⲩⲉⲓ ⲉⲧϫⲓ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲏⲏⲃ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲧⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲥⲛⲏⲩ. ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧϯⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲧⲁⲩⲉⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁϥⲧⲧⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲣⲉⲙⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲣⲏⲧ. ⲭⲱⲣⲓⲥⲟⲩⲱϩⲙ̅ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲉⲧⲥⲟⲃⲕ̅ ϫⲓⲥⲙⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲧⲥⲟⲧⲡ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛⲉϣⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲉⲙⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ϥⲟⲛϩ̅. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲡⲕⲉⲗⲉⲩⲉⲓ ⲉϣⲁϥϫⲓⲣⲉⲙⲏⲧ ⲁⲩϯⲣⲉⲙⲏⲧ ϩⲁⲣⲟϥ. 10 ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥϩⲛ̅ⲧϯⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥⲧⲱⲙⲛⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ. 11 ⲉⲛⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩϫⲱⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛ̅ⲗⲉⲩⲉⲓ. ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲱⲱⲥ. ⲛⲉⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉⲭⲣⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲕⲉⲟⲩⲏⲏⲃ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ⲁⲁⲣⲱⲛ. 12 ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩⲡⲱⲱⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲏⲏⲃ. ϩⲁⲡⲥ̅ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲱⲱⲛⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ. 13 ⲡⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲁϥⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲕⲉⲫⲩⲗⲏ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· 14 ϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁ. ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϣⲁϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. 15 ⲉⲧⲉⲓ ⲟⲛ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉϣϫⲉⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲕⲉⲟⲩⲏⲏⲃ. 16 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 17 ⲥⲉⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ. 18 ⲁⲩⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥⲙⲛ̅ⲧⲁⲧϭⲟⲙ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲟϥⲣⲉ. 19 ⲙ̅ⲡⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉⲕⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ̅. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲉⲛⲛⲁϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 20 ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲛ̅ⲁⲛⲁϣ ⲁⲛ. ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲛ̅ⲁⲛⲁϣ. 21 ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲱⲣⲕ̅ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲛⲁⲣ̅ϩⲧⲏϥ ⲁⲛ. ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 22 ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲓ̈ϭⲟⲧ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲡ̅ⲧⲱⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ̅. 23 ⲁⲩⲱ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲁϩⲁϩ ⲣ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 24 ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϫⲉ ϥⲛⲁϭⲱ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲏⲏⲃ ⲁϫⲛ̅ⲱϫⲛ̅. 25 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲩϫⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ⲉϥⲟⲛϩ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲥⲙ̅ⲙⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ· 26 ⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉⲧⲡⲣⲉⲡⲉⲓ ⲛⲁⲛ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲃⲁⲗϩⲏⲧ ⲛ̅ⲁⲧⲧⲱⲗⲙ̅. ⲉϥⲥⲁϩⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲉⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ. 27 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲙⲛ̅ⲧϥ̅ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ϩⲁⲛⲁⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲁⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. 28 ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲱⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧϭⲟⲙ. ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲱⲣⲕ̅ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲉⲛⲉϩ.
Copyright information for CopSahHorner