Hebrews 8

1ⲡⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. 2ⲡⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲙⲛ̅ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲙ̅ⲙⲉ. ⲧⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲏⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ. 3ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲗⲉⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲑⲩⲥⲓⲁ. ⲉⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲧⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. 4ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉ. ⲛⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲡⲉ. ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲧⲁⲗⲟ ⲛ̅ⲛ̅ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 5ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲙ̅ϣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲙⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲁⲧⲡⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲉϥⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ. ϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲕⲉⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟⲩⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲧⲟⲟⲩ. 6ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ̅. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲉϫⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲣⲏⲧ ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ̅. 7ⲉⲛⲉⲣⲉϯϣⲟⲣⲡ̅ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲁϫⲛ̅ⲁⲣⲓⲕⲉ. ⲛⲉϥⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲙⲉϩⲥⲛ̅ⲧⲉ. 8ⲉϥϭⲛ̅ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲙ̅ⲡⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙⲛ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ. 9ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲁⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϭⲓϫ ⲉⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩϭⲱ ϩⲛ̅ⲧⲁⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓ̈ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 10ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉϯⲛⲁⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲓ̈ⲉϯⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϫⲛ̅ⲛⲁⲩⲙⲉⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲥϩⲁⲓ̈ⲥⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲗⲁⲟⲥ. 11ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϯⲥⲃⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲙ̅ⲛ̅ϯⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲥⲟⲩⲛ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲧ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ͡ϣⲁⲡⲉⲩⲛⲟϭ. 12ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲩϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ. ⲧⲁⲧⲙ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ. 13ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲁϥⲣ̅ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲁⲥ. ⲡⲉⲛⲧϥⲣ̅ⲁⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ ϥϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ.
Copyright information for CopSahHorner