James 2

1ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϫⲓϩⲟ. 2ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲝⲟⲩⲣ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲧⲏⲏⲃⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲥⲡⲣ̅ⲉⲓⲱⲟⲩ. ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩϩⲏⲕⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲥⲗⲁⲁⲙ. 3ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲡⲉⲧⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ̅ⲑⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲧⲡⲣ̅ⲉⲓⲱⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲙⲁ ⲕⲁⲗⲱⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ϩⲱⲱϥ ⲙ̅ⲡϩⲏⲕⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ⲏ ⲛⲅ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉϫⲙ̅ⲡⲁϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ. 4ⲉⲓⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲃ̅ⲧⲟⲩⲟⲛ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ. 5ⲥⲱⲧⲙ̅. ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛⲉⲛϩⲏⲕⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ. ⲧⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 6ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱϣϥ̅ ⲙ̅ⲡϩⲏⲕⲉ. ⲙⲏ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲁⲛ ⲛⲉⲧϫⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ϯϩⲁⲡ. 7ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲧϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲩϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 8ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱⲕ ⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ. ϫⲉ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲕϩⲉ. ⲉⲓⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 9ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓϩⲟ ⲇⲉ. ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲩϫⲡⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ. 10ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲛϥ̅ϩⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥϭⲏⲡ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ̅. 11ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϩⲱⲧⲃ̅. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲅ̅ⲛⲁⲣ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁⲛ. ⲛⲅ̅ϩⲱⲧⲃ̅ ⲇⲉ. ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 12ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ. ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲉ. 13ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲁⲧⲛⲁ ⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡϥ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲁ. ⲡⲛⲁ ϣⲁϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. 14ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲩ. ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲁϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ⲙⲏⲧⲓ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲁϫⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. 15ⲉϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲏ ⲟⲩⲥⲱⲛⲉ ⲉⲩⲕⲏ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲁⲧ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ. 16ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲙⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲓ. ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁϩⲉ ⲛⲁⲩ. ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲩ. 17ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ⲉⲥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲕⲁⲧⲁⲣⲟⲥ. 18ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ⲙⲁⲧⲟⲩⲟⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϫⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲧⲁⲧⲟⲩⲱⲕ ⲉⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁϩⲃⲏⲩⲉ. 19ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲛ̅ⲕⲉⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϩⲱⲟⲩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲥⲧⲱⲧ. 20ⲕⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ϫⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϫⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲥⲟ ⲛ̅ⲁⲣⲅⲟⲛ. 21ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ. ⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲩⲧⲙⲁⲓⲟϥ. ⲉⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. 22ⲕⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲉⲥⲣ̅ϩⲱⲃ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉϥⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 23ⲁⲩⲱ ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲟⲡⲥ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ. ϫⲉ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 24ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ. 25ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ ⲟⲛ ϩⲣⲁⲁⲃ ⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲧⲙⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ⲉⲁⲥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ϥⲁⲓϣⲓⲛⲉ ⲁⲥⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲕⲉϩⲓⲏ. 26ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲁϫⲛ̅ⲡⲛ̅ⲁ ϥⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϫⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲥⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲁⲣⲓ ϩⲁⲣⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner