James 3

ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲁϩ. ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲕⲣⲓⲙⲁ. ⲧⲛ̅ϩⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲛϥϩⲏⲩ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲉⲓⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲉⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲥ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲕⲧⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲕⲉⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲕⲉⲉϫⲏⲩ ⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲓϭⲟⲧ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣ̅ϩⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲏⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ̅. ⲥⲉⲕⲧⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ϩⲓⲏ ⲉⲡⲥⲁ ⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣ̅ϩⲙ̅ⲙⲉ. ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲥ. ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥϫⲉⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ̅ ϫⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲩⲗⲏ. ⲡⲗⲁⲥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲡⲉ. ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲇⲓⲕⲓⲁ ⲡⲉ ⲡⲗⲁⲥ ϩⲛ̅ⲛⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧϫⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲧⲙ̅ϩⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲭⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉϫⲡⲟ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣⲱⲕϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ. ⲫⲩⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϫⲁⲧϥⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲧⲃ̅ⲧ ⲥⲉⲥⲱⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲡⲗⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲓⲉ ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲇⲁⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ ⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲉⲧⲙⲉϩ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲧⲛ̅ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲧⲛ̅ⲥⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10 ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲥⲁϩⲟⲩ. ϣ̅ϣⲉ ⲁⲛ. ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ. 11 ⲙⲏⲧⲓ ϣⲁⲣⲉϩⲟⲛⲃⲉ ⲧⲁⲩⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ϯⲙⲟⲩⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧϩⲟⲗϭ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲙⲟⲗϩ̅. 12 ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲙⲏ ⲟⲩⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱ ⲛ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲁⲩⲉϫⲟⲉⲓⲧ ⲉⲃⲟⲗ. ⲏ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱ ⲛ̅ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲩⲉⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲙⲱⲗϩ̅ ⲣ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϩⲟⲗϭ̅. 13 ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲥⲁⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ. 14 ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲁϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϯⲧⲱⲛ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲧⲙⲉ. 15 ⲛ̅ⲧⲁⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲟⲟⲣ. 16 ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲉⲕⲱϩ ϩⲓϯⲧⲱⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ϥⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲙⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ. 17 ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲇⲉ ⲧⲉⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲉⲛ ⲥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲓⲕⲟⲛ ⲧⲉ̅. ⲛ̅ϩⲁⲕ. ⲛ̅ⲣⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲉⲥⲙⲉϩ ⲛ̅ⲛⲁ ϩⲓⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲉⲙⲉⲥⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ. ⲙⲉⲥϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ. 18 ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩϫⲡⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ.
Copyright information for CopSahHorner