James 4

1ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲇⲟⲛⲏ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ. 2ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅. ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲱⲧⲃ̅. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱϩ. ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲓϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲁⲛ. 3ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲁⲛ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲕⲁⲕⲱⲥ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϩⲏⲇⲟⲛⲏ. 4ⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧϣⲃⲏⲣ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϫⲁϫⲉ ⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉⲣ̅ϣⲃⲏⲣ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϥⲛ̅ⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϫⲁϫⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 5ⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϣⲁϫⲉ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲉⲥⲟⲩⲉϣⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. 6ⲥϯ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲙⲟⲧ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥϯ ⲟⲩⲃⲉⲛ̅ϫⲁⲥⲛ̅ϩⲏⲧ. [ϥⲛⲁϯ] ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲙⲟⲧ [ⲛ̅ⲛⲉ]ⲧⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ [ ] 7[ ] ϥⲛⲁⲡⲱⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ. 8ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϭⲓϫ. ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ. 9ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲟⲣⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲏⲓϥⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ. ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲃⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲉⲩϩⲏⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ⲉⲩⲱⲕⲙ̅. 10ⲑⲃ̅ⲃⲓⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲉϥϫⲁⲥⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 11ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ⲡⲉⲧⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲏ ⲉϥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ⲉϥⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉϣϫⲉⲉⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲓⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲕⲣⲓⲧⲏⲥ. 12ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲛϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲕⲟ. ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲕⲛⲓⲙ ⲉⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ. 13ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲏ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣ̅ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣ̅ⲉϣⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϯϩⲏⲩ. 14ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲁⲥⲧⲉ. ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲗϩⲱϥ. ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲕⲟⲩⲓ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲛϥ̅ⲧⲁⲕⲟ. 15ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲣ̅ϩⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲱⲛϩ̅ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲏ ⲡⲉⲓⲕⲉⲟⲩⲁ. 16ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ. ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϩⲟⲟⲩ. 17ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲣ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁϥ ⲡⲉ.
Copyright information for CopSahHorner