James 5

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲟⲣⲓⲁ [ ] ⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ [ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ] ⲧⲁⲕ[ⲟ ] [ ] ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲛ̅ϩⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁϣⲕⲁⲕ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲱϩⲥ̅ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙ̅ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲁⲃⲃⲁⲱⲑ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲣⲩⲫⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲡⲁⲧⲁⲗⲁ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲁⲁⲛϣ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲕⲱⲛⲥ̅. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲁⲓⲟ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲛ̅ϥϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ϩⲣⲟϣ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ϣⲁⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲕⲁϩ ⲉϥϩⲁⲣϣ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. ϣⲁⲛⲧⲉϥϫⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲁⲉ. ϩⲣⲟϣ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. ϫⲉ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓⲣⲙ̅ⲡⲣⲟ. 10 ϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ. ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲙ̅ⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲁϫⲉ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 11 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛ̅ⲓⲱⲃ. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲑⲁⲏ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϫⲉ ⲟⲩϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲁⲏⲧ ⲡⲉ. 12 ϩⲁⲑⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲱⲣⲕ̅ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲁⲛⲁϣ. ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲉ ⲛ̅ⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. 13 ⲡⲉⲧϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲗⲏⲗ. ⲡⲉⲧⲣⲟⲟⲩⲧ ⲙⲁⲣⲉϥⲯⲁⲗⲗⲉⲓ. 14 ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲛ̅ⲥⲉϣⲗⲏⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. ⲉⲁⲩⲧⲁϩⲥϥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲉϩ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 15 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲁⲧⲟⲩϫⲉⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅. ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲣ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲛⲟⲃⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 16 ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ. 17 ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲛⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲗⲏⲗ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲧⲡⲉ ϩⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲱⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲉⲃⲱⲧ. 18 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲟⲛ ⲁϥϣⲗⲏⲗ. ⲁⲧⲡⲉ ϯ ⲛ̅ⲛⲉⲥϩⲱⲟⲩ. ⲁⲡⲕⲁϩ ϯⲟⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. 19 ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲁ ⲕⲧⲟϥ. 20 ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲧⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ⲧⲉϥⲡⲗⲁⲛⲏ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲛϥ̅ϩⲱⲃⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ.
Copyright information for CopSahHorner