John 1

1ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲟⲩⲉ͡ⲓⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ. 2ⲡⲁⲓ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲟⲩⲉ͡ⲓⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 3ⲛ̅ⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϫⲛ̅ⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ϣⲱⲡⲉ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ 4ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛϩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. 5ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϥⲣ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲧⲁϩⲟϥ· 6ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. 7ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ. 8ⲛⲉⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϥⲉⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. 9ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲙ̅ⲙⲉ͡ⲉ ⲉⲧⲣ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 10ⲛⲉϥϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅. 11ⲁϥⲓ̈ ϣⲁⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ϫⲓⲧϥ̅. 12ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ. 13ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ⲥⲛⲟϥ ϩⲓⲥⲁⲣⲝ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 14ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲁϥⲣ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲓⲙⲉ. 15ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲧⲁϩⲏ ϫⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲡⲉ 16ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϫⲱⲕ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲛϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ. 17ϫⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 18ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲕⲟⲩⲛϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ. 19ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛ̅ϩⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲗⲉⲩⲉ͡ⲓⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ. 20ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲡ̅ϥⲁⲣⲛⲁ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 21ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 22ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲛ. ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅. 23ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲡϫⲁⲓ̈ⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 24ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ 25ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϭⲉ ⲕⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ. ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲏⲗⲉ͡ⲓⲁⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 26ⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲏⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ 27ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛϯⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ. 28ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲃⲏⲑⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 29ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϥⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 30ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲩ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲓ̈ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲧⲁϩⲏ ϫⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲡⲉ. 31ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. 32ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲉ͡ⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. 33ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧʾ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲉϥϭⲉⲉⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲕⲱϩⲧ 34ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲣⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲡ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 35ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲟⲛ ⲛⲉⲣⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 36ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉϩⲓⲉ͡ⲓⲃ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 37ⲁⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲓ̅ⲥ̅. 38ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ. ⲉⲕⲟⲩⲏϩ ⲧⲱⲛ. 39ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉ͡ⲓⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲉ͡ⲓ ϭⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉ. 40ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ. 41ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥϩⲉ ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⲉⲙⲉⲥⲥⲓⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 42ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲕⲏⲫⲁ ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 43ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲉ͡ⲓ. 44ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲃⲏⲇⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 45ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϩⲉ ⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ. 46ⲡⲉϫⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲣⲉϣⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ. ⲡⲉϫⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲅ̅ⲛⲁⲩ. 47ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. ϫⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲓ̈ⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁⲙⲉ ⲉⲙⲙⲛ̅ⲕⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ 48ⲡⲉϫⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲧⲱⲛ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̅ϩⲟⲩⲛ ϩⲁⲧⲃⲱ ⲛ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ. 49ⲁⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 50ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲉ͡ⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̅ϩⲟⲩⲛ ϩⲁⲧⲃⲱ ⲛ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ̈. 51ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ·
Copyright information for CopSahHorner