John 10

ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲣⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲟϩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟⲩⲱⲧⲃ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲕⲉⲥⲁ. ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ. ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲣⲟ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ. ⲡⲁⲓ̈ ϣⲁⲣⲉⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛϥ̅ⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ. ϣⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁⲧⲉⲩϩⲏ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲙⲏ. ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩϣⲙ̅ⲙⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ. ⲧⲉⲉ͡ⲓⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ⲛⲏ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲧϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲥⲟⲟⲛⲉ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲟ. ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ. ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲃⲱⲕʾ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ϩⲉ ⲉⲩⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲛⲉ. 10 ⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲙⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲃⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲱϥⲧ̅ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϣⲱⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲟⲩϩⲟ<ⲩⲟ>. 11 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϥⲕⲁⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ. 12 ⲡϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲟⲩϣⲱⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ϣⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϣ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲕⲁⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲡⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲱⲛϣ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲣⲟⲩ 13 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲉⲥⲟⲟⲩ. 14 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲉ͡ⲓ. 15 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲓⲱⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲉ͡ⲓ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 16 ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲟⲛ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲁⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲟⲩϣⲱⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 17 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲓ̈ⲉϫⲓⲧⲥ̅. 18 ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϥⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲟⲩⲛϯⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲟⲩⲛϯⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲓⲧⲥ̅. ⲧⲉⲓ̈ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ. 19 ⲁⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. 20 ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲁϩ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ϥⲗⲟⲃⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. 21 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲟⲩⲁ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ. ⲙⲏ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲛ̅ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲃ̅ⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲃ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ· 22 ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲓ̈ϣ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡϫⲓⲁⲉⲓⲕ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲉⲧⲉⲡⲣⲱ ⲧⲉ. 23 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ϩⲁⲧⲉⲥⲧⲟⲁ ⲛ̅ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ. 24 ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ϭⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ⲕϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲛϩⲏⲧ. ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. 25 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲁⲉ͡ⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲧⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 26 ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 27 ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ 28 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲁϭⲓϫ. 29 ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ϥϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧ̅ϭⲓϫ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ. 30 ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲡⲁⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲁⲛⲟⲛⲟⲩⲁ. 31 ⲁⲩϥⲓⲱⲛⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟϥ. 32 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ̅ ⲉϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲧⲃⲉⲁϣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈. 33 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲛⲁϩⲓⲱⲛⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉϫⲓⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲛⲧⲕ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ. 34 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛϥ̅ⲥⲏϩ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ. 35 ⲉϣϫⲉⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ. 36 ⲉⲓ̈ⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲓⲱⲧ ⲧⲃ̅ⲃⲟϥ ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕϫⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 37 ⲉϣϫⲉⲛ̅ϯⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. 38 ⲉϣϫⲉϯⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲕⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ. 39 ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲁϭⲟⲡϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩϭⲓϫ 40 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ ⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ⲙ̅ⲙⲁⲩ 41 ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲛ. ϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ. 42 ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ·
Copyright information for CopSahHorner