John 11

ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϣⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲡϯⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲧⲉϩⲥ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲟϭⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϥⲉⲧⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥϥⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϣⲱⲛⲉ. ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ϭⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲕ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲉⲓ̈ϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ. ⲛⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ ⲛⲙⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ϭⲉ ϫⲉ ϥϣⲱⲛⲉ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϭⲱ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉϥⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲟⲛ ⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲉⲣⲉⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲙⲁⲩ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲙⲛ̅ⲙⲛⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ. ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲉϥϫⲓϫⲣⲟⲡ ϫⲉ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 10 ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ϣⲁϥϫⲓϫⲣⲟⲡ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 11 ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛϣⲃⲏⲣ ⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉ͡ⲓⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅. 12 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅. ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ. 13 ⲛ̅ⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ. ⲛⲏ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥϫⲉⲡⲉⲛⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙ̅ⲡⲱⲃϣ. 14 ⲧⲟⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ 15 ⲁⲩⲱ ϯⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϣⲁⲣⲟϥ. 16 ⲡⲉϫⲉⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉϥϣⲃⲣ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲙⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ 17 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ϭⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉϥϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉϥϩⲙ̅ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. 18 ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛ̅ⲁⲙⲛ̅ⲧⲏ ⲛ̅ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ. 19 ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛⲉⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲡⲉ ϣⲁⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥⲗ̅ⲥⲱⲗⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲥⲟⲛ. 20 ⲙⲁⲣⲑⲁ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲩ. ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅. ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲙⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲏⲉ͡ⲓ. 21 ⲡⲉϫⲉⲙⲁⲣⲑⲁ ϭⲉ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲛⲉⲕⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ. 22 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲕⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ. 23 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲡⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛϥ̅. 24 ⲡⲉϫⲉⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϩⲙ̅ⲡϩⲁⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 25 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛϩ. ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. ⲕⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ϥⲛⲁⲱⲛϩ. 26 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. ⲛϥ̅ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈. 27 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲛⲟⲕ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 28 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲁⲥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ϫⲓⲟⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲥⲁϩ ⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ. 29 ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧⲙ̅. ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟϥ. 30 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ̅ⲡⲁⲧϥ̅ⲉ͡ⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϯⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲓ ⲛⲉϥϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 31 ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲥⲛⲁⲃⲱⲕʾ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲣⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. 32 ⲙⲁⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲥⲛⲟϫⲥ̅ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲛⲉⲕⲙ̅ⲡⲉⲉ͡ⲓⲙⲁ. ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ. 33 ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ. ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲟⲧ 34 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲅ̅ⲛⲁⲩ. 35 ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. 36 ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 37 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲃ̅ⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲛⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲡⲁⲓ̈ ⲙⲟⲩ. 38 ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲟⲛ ⲉϥⲟⲟⲧ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. ⲛⲉⲟⲩⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲱⲛⲉ ϩⲓⲣⲱϥ. 39 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϥⲓⲡⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲡⲉϫⲉⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲏⲇⲏ ⲁϥⲣ̅ⲥⲧⲟⲓ̈ ⲡⲉϥϥⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. 40 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 41 ⲁⲩϥⲓⲡⲱⲛⲉ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϥⲓⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ϯϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. 42 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲛⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ. 43 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 44 ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥϭⲓϫ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲣⲉⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲙⲏⲣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲁϥ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ. 45 ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ϣⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ. ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 46 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ϣⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲁⲩ. 47 ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϭⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲛ. 48 ⲉⲛϣⲁⲛⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉϥⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 49 ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ. 50 ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙ̅ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 51 ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲁⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ 52 ⲁⲩⲱ ϩⲁⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 53 ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 54 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧϩⲏⲛ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉⲉⲫⲣⲁⲓⲙ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 55 ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲃ̅ⲃⲟⲟⲩ. 56 ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥ̅ⲛ̅ⲇⲟϭⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲛϥ̅ⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡϣⲁ. 57 ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲁⲩϯ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ. ⲉϥⲉⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲡϥ̅.
Copyright information for CopSahHorner