John 13

ϩⲁⲑⲏ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉ͡ⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ. ⲉⲁϥⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲁⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲡϩⲏⲧ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲡⲓⲱⲧ ϯⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁϥⲕⲁⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁϥⲙⲟⲣϥ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲉϫⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲗⲉⲕⲁⲛⲏ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲉ͡ⲓⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙⲏⲣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥⲉ͡ⲓ ϭⲉ ϣⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲉⲡⲏ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉ͡ⲓⲁⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲉϯⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲛⲅ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲕⲛⲁⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲕⲁⲁⲕ ⲉⲉ͡ⲓⲁⲣⲁⲧ ⲉⲛⲉϩ. ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲧⲙ̅ⲉ͡ⲓⲁⲣⲁⲧⲕ̅. ⲙⲛ̅ⲧⲕⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲁⲛⲁⲕⲉϭⲓϫ ⲛⲙ̅ⲧⲁⲁⲡⲉ. 10 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲱⲕⲙ̅ ⲛϥ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ. ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉ͡ⲓⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϥⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲁⲛ. 11 ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ ⲁⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. 12 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱ ϭⲉ ⲉϥⲉ͡ⲓⲱ ⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁϥϫⲓⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ. ⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ̅. 13 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. 14 ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲁⲓ̈ⲁⲛⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁϩ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϣ̑ϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲉ͡ⲓⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. 15 ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ⲏⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁⲁⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 16 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ. 17 ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲁⲁⲩ. 18 ⲛⲉⲉ͡ⲓϫⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲁⲟⲓ̈ⲕ ⲁϥϥⲓⲡⲉϥϯⲃⲥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲉ͡ⲓ. 19 ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲙⲡⲁⲧϥ̅ϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. 20 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ. ⲉϥϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲉ͡ⲓ. ⲡⲉⲧϫⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉϥϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ̈. 21 ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ 22 ⲛⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ϭⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩⲁⲡⲟⲣⲓ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲓⲙ. 23 ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲛⲏϫ ⲉⲕⲟⲩⲛϥ̅ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ 24 ⲁϥϫⲱⲣⲙ̅ ϭⲉ ⲟⲩⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϥ̅ϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ. 25 ⲁⲡⲏ ϭⲉ ⲛⲟϫϥ̅ ⲉϫⲛ̅ⲧⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ. 26 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲉⲡⲡⲟⲉⲓⲕ ⲧⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲉⲡⲡⲟⲓ̈ⲕ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ. 27 ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲉϥϫⲓⲡⲟⲓ̈ⲕ ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲛⲁⲁⲁϥ ⲁⲣⲓϥ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. 28 ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁϥ. 29 ⲛⲉⲣⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲡⲉⲅⲗⲱⲥⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲉⲡⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲡϣⲁ ⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉ͡ⲓⲉϯ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ. 30 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ϭⲓⲡⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲧⲉⲩϣⲏ ⲇⲉ ⲧⲉ. 31 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉϫⲉⲓⲥ̅. ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 32 ⲉϣϫⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϥⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ. 33 ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲉϯⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲉ͡ⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ. ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ. 34 ⲡⲗⲏⲛ ϯϯ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲃ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. 35 ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. 36 ⲡⲉϫ[ⲁϥ] ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲥ[ⲓ]ⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁ ⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲛⲁϣⲟⲩⲁϩⲕ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲕⲉⲟⲩⲁϩⲕ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ. 37 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛ̅ϯⲛⲁⲟⲩⲁϩⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲟⲕ. 38 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲕⲛⲁⲕⲁⲧⲉⲕⲯⲩ[ⲭⲏ] ϩⲁⲣⲟⲓ̈. ϩⲁ[ⲙ]ⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲡⲕ̅ⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ.
Copyright information for CopSahHorner