John 14

ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ. ⲉⲛⲉⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲥⲃ̅ⲧⲉⲟⲩⲙⲁ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲧⲁⲥⲃ̅ⲧⲉⲟⲩⲙⲁ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϯⲛⲏⲩ ⲟⲛ ⲧⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϣⲁⲣⲟⲉ͡ⲓ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕʾ ⲉϯⲛⲁ ⲉⲣⲟϥ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ. ⲡⲉϫⲉⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛϩ. ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲏⲩ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ. ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ. ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲩⲱⲛⲧ̅. ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲛ̅ⲡⲁⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲡⲉϫⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲡⲉⲕⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲱ ⲉⲣⲟⲛ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲉ͡ⲓⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲧⲏⲣϥ̅ ϯⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲕ̅ⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲉ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲡⲉⲕⲓ̈ⲱⲧ. 10 ⲛⲅ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϥⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 11 ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 12 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉϯⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲡⲏ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲣ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉ͡ⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ 13 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲁⲓ̈ ϯⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲓⲱⲧ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ. 14 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲁⲓⲧⲓ ⲛ̅ⲟⲩϩⲱⲃ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ. ⲡⲁⲓ̈ ϯⲛⲁⲁⲁϥ. 15 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲙⲉⲣⲓⲧ. ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ 16 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲥⲉⲡⲥ̅ⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 17 ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉϫⲓⲧϥ̅ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ϥⲛⲁϭⲱ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 18 ⲛ̅ϯⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ̅ ⲛ̅ⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ. ϯⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 19 ⲉϯⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲟⲛϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁⲱⲛϩ. 20 ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 21 ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩⲧ̅ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 22 ⲡⲉϫⲉⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲕⲁⲛⲁⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲧⲙ̅ⲟⲩⲟⲛϩⲕʾ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 23 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ. ϥⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ϩⲁϩⲧⲏϥ. 24 ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲙⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛϥ̅ⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲱⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ̈ ⲡⲉ. 25 ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲓ̈ϣⲟⲟⲡ ϩⲁϩⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 26 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲓⲱⲧ ⲛⲁⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲩⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅. 27 ϯⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲉ͡ⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲧⲁⲉ͡ⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲧⲉⲧⲱⲉ͡ⲓ ⲧⲉ ϯϯ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ϯ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲣ̅ϭⲱⲃ. 28 ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲉ͡ⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲣⲟⲓ̈. 29 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲙⲡⲁⲧϥ̅ϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 30 ⲛ̅ϯⲛⲁϫⲉϩⲁϩ ϭⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲧ̅ϥⲗⲁⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ. 31 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϯⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲧⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ.
Copyright information for CopSahHorner