John 15

ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲙ̅ⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲟⲓ̈ⲉ. ϣⲗϩ ⲛⲓⲙ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲛⲁϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ. ϥⲛⲁⲥⲟⲗⲡϥ̅. ⲁⲩⲱ ϣⲗϩ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ϥⲛⲁⲧⲃ̅ⲃⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϯϩⲟⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϭⲱ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲙⲡ̅ϣⲗϩ ⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲛⲁϣϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛϥ̅ϭⲱ ϩⲛ̅ⲧⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲧⲙ̅ϭⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲗϩ. ⲡⲉⲧⲛⲁϭⲱ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁϯ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϫⲉ ⲁϫⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉⲣⲉⲧⲙ̅ⲟⲩⲁ ϭⲱ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙⲡ̅ϣⲗϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲟⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲟⲭⲟⲩ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛϭⲱ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ϭⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϯⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓ̈ⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϭⲱ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ. 10 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. ⲧⲉⲧⲛⲁϭⲱ ϩⲛ̅ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϯϭⲉⲉⲧ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ. 11 ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 12 ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 13 ⲙⲛ̅ⲧⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲧⲁⲉ͡ⲓ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲛⲉϥϣⲃⲉⲉⲣ. 14 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉϯϩⲱⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 15 ⲛ̅ϯⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛⲁϩⲙ̅ϩⲁⲗ ϫⲉ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲓ̈ⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 16 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲧⲡⲧ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ⲥⲉⲧⲡ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲕⲁⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲁ͡ⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϥⲉⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ̅. 17 ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ϩⲱⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. 18 ⲉϣϫⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲉ͡ⲓ ϩⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲏ. 19 ⲉⲛⲉⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲛⲉⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ⲥⲉⲧⲡ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡ̅ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. 20 ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉϣϫⲉⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ. ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉϣϫⲉⲁⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ. ⲥⲉⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲟⲛ ⲉⲡⲱⲧⲛ̅. 21 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ̈. 22 ⲉⲛⲉⲙⲡⲓⲉ͡ⲓ ⲧⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲗⲟⲓ̈ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. 23 ⲡⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ. 24 ⲉⲛⲉⲙ̅ⲡⲓⲣ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲕⲉⲩⲁ ⲁⲁⲩ. ⲛⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲡⲁⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ. 25 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲉ͡ⲓ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ. 26 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲁⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 27 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϫⲉ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈.
Copyright information for CopSahHorner