John 16

ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ. ⲁⲩⲣ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉϥⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲁⲣⲛⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ. ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲉ͡ⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲁⲧⲗⲩⲡⲏ ⲙⲉϩⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲥⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉ͡ⲓⲉⲃⲱⲕ. ⲉⲉ͡ⲓⲧⲙ̅ⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲛⲏⲩ ⲁⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉⲉ͡ⲓϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲇⲉ. ϯⲛⲁⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓ. ϥⲛⲁϫⲡⲓⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲉⲛ. ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. 10 ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. 11 ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲇⲉ. ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲧϭⲁⲓ̈ⲟϥ. 12 ⲉⲧⲓ ⲟⲩⲛ̅ϯϩⲁϩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁϣϥⲓ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. 13 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲏ ⲉ͡ⲓ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. ϥⲛⲁϫⲓⲙⲟⲓ̈ⲧ ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲙⲉ ⲛⲓⲙ. ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲛⲁϫⲉⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. 14 ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲡⲱⲓ̈ ⲡⲉ ⲛϥ̅ϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 15 [ ] 16 ⲕⲉⲕⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲗⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. 17 ⲡⲉϫⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ <ⲡⲉ> ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ. 18 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥϫⲉⲟⲩ. 19 ⲁϥⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ <ⲡⲉ> ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲗⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲓ̈. 20 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲟⲓ̈ⲧ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅. ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲣⲁϣⲉ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁⲗⲩⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲗⲩⲡⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ. 21 ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲥⲛⲁⲙⲓⲥⲉ ⲟⲩⲛⲧⲥ̅ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲥⲟⲩⲛⲟⲩ. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛϫⲡⲉⲡϣⲏⲣⲉ. ⲙⲉⲥⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲣⲁϣⲉ ϫⲉ ⲁⲥϫⲡⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 22 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϭⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϥⲓⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 23 ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲛⲟⲩⲓ̈ ⲁⲛ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ ϥⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ. 24 ϣⲁⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲁⲓⲧⲓ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ. ⲁⲓⲧⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 25 ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ. ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁϣⲁϫⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉⲓ̈ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓⲱⲧ 26 ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲡⲥ̅ⲡⲓⲱⲧ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 27 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲱⲧ ϥⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ. 28 ⲛ̅ⲧⲁⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ. 29 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ. 30 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲛ̅ⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ϫⲛⲟⲩⲕ. ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 31 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 32 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲛⲉϥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲁⲧ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϯϭⲉⲉⲧ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. 33 ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϫⲣⲟ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner