John 17

ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉ͡ⲓ. ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲕϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲉϥⲉϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲥⲟⲩⲱⲛⲅ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲉⲕⲡϩⲱⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲣⲁⲁⲁϥ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲁϩⲧⲏⲕ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϥ ϩⲁϩⲧⲏⲕ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ. ⲁⲓ̈ⲟⲩⲛϩⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲛⲉⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛⲉ ϫⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩϫⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲕⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ 10 ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲟⲩⲓ̈ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ 11 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϯϣⲟⲟⲡ ϭⲉ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲉ͡ⲓⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲕ. ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲛ. 12 ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲓ̈ϣ ⲉⲓ̈ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛⲉⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲁⲕⲟ. ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲧⲁⲕⲟ. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 13 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲉ͡ⲓⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 14 ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϯ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱ ⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 15 ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲕⲉϥⲓⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲕⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. 16 ⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱ ⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 17 ⲙⲁⲧⲃ̅ⲃⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲉ͡ⲓ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲡⲉ ⲧⲙⲉ. 18 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 19 ⲁⲩⲱ ϯⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ. 20 ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲩϣⲁϫⲉ 21 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲕϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ̈. 22 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϯ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲁⲛⲟⲛⲟⲩⲁ. 23 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲩϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲟⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲕⲙⲉⲣⲓⲧ. 24 ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈. ϯⲟⲩⲱϣ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲣⲓⲧ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 25 ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲙ̅ⲡⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛⲅ̅. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲉ͡ⲓⲥⲟⲩⲱⲛⲅ̅. ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ 26 ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲛⲧⲁⲕⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ·
Copyright information for CopSahHorner