John 18

ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙⲡⲭⲓⲙⲁⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲇⲣⲟⲥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲟⲩϣⲏⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ϭⲉ ⲉⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲫⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲛⲉϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲓⲙ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲁⲉ͡ⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲕⲁⲛⲁⲓ̈ ⲧⲁⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲓⲧⲁⲕⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 10 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ ⲁϥⲧⲟⲕⲙⲉⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲉϩⲧⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲥⲗⲡ̅ⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲁⲙ. ⲛⲉⲡⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲡⲉ ⲙⲁⲗⲭⲟⲥ. 11 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲥⲏϥⲉ ⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲉⲓϩ. ⲡϫⲱ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲏ ⲛ̅ϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲁⲛ. 12 ⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩϭⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲙⲟⲣϥ̅ 13 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛ̅ⲧϥ̅ ϣⲁⲁⲛⲛⲁⲥ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲛⲉⲡϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ 14 ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲥⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲡⲗⲁⲟⲥ. 15 ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕʾ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̅ⲥ̅. 16 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲡⲉ ⲃ̅ⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲙ̅ⲡⲣⲟ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲙⲛⲟⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ. 17 ⲧϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲛⲟⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲏ. ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 18 ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲙ̅ⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲁⲩϫⲉⲣⲉⲟⲩϣⲁϩ ⲉⲩⲑⲙ̅ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡϫⲁϥ ⲃ̅ⲃⲟⲗ. ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 19 ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲛⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲥⲃⲱ 20 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲓ̈ϯⲥⲃⲱ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉϣⲁⲣⲉⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲓϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ϩⲙ̅ⲡϩⲱⲡ. 21 ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϫⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙⲁϫⲛⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ 22 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲛⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲁϥⲣⲉϩⲧ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲁⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. 23 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲕⲁⲕⲱⲥ ⲁⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ⲁⲣⲓⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲡⲁⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲉϣϫⲉⲕⲁⲗⲱⲥ ⲇⲉ. ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ. 24 ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲁⲛⲛⲁⲥ ⲉϥⲙⲏⲣ ϣⲁⲕⲁⲓ̈ⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. 25 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲡⲏ ⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 26 ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲥⲗⲡ̅ⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲛ̅ⲧⲉϣⲛⲏ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 27 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ· 28 ⲙ̅ⲛ̅ⲛⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ. ⲛⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲃⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲥⲱⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ. 29 ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉ͡ⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲓ̈ⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. 30 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲣ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲛⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲕ̅. 31 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ϫⲉ ϫⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲙⲉⲩⲧⲗⲁⲁⲩ 32 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟϥ ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲁϣ ⲙ̅ⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ. 33 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁ͡ⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉ͡ⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. 34 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ. ϫⲉⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 35 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲡⲉⲕϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧ. ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲁϥ. 36 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲛⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ. ⲛⲉⲩⲛⲁⲙⲓϣⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲧⲁⲁⲧ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. 37 ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲣ̅ⲣⲟ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲣⲣⲟ. ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉ͡ⲓⲉⲣⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ. 38 ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ϯϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ⲁⲓⲧⲓⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 39 ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉ͡ⲓⲉⲕⲁⲟⲩⲁ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲧⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. 40 ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲁⲡⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ. ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ.
Copyright information for CopSahHorner