John 20

1ⲛ̅ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲓ ⲉⲣⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲃ̅ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲉⲁⲩϥⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲙ̅ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. 2ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ϣⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲩϥⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡ̅ⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ. 3ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. 4ⲛⲉⲩⲡⲏⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϭⲉⲡⲏ ⲉⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. 5ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ. 6ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ 7ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲉϥⲕⲏ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϭⲗⲙ̅ⲗⲱⲙ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 8ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 9ⲛⲉⲙ̅ⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 10ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲩⲏⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 11ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ. ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲇⲉ. ⲁⲥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ 12ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲟⲃϣ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ. ⲟⲩⲁ ϩⲁϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 13ⲡⲉϫⲉⲛⲏ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁϩⲣⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ. ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩϥⲓⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ. 14ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥϫⲉⲛⲁⲓ̈. ⲁⲥⲕⲟⲧⲥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛⲉⲥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. 15ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁϩⲣⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲓⲙ.1234455766 ⲧⲏ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲧⲉϣⲛⲏ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲕϥⲓⲧϥ̅. ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϥⲓⲧϥ̅. 16ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ. ⲧⲏ ⲇⲉ ⲁⲥⲕⲟⲧⲥ̅ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲙ̅ⲙⲛⲧ̅ϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲉⲓ. ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ. 17ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲙ̅ⲡⲁϯⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϣⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ϣⲁⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϣⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲧⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 18ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲥⲧⲁⲙⲉⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲉ͡ⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈. 19ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲣ̅ⲣⲟ ϣⲟⲧⲙ̅ⲙ̅ⲡⲙⲁ <ⲉⲛ>ⲉⲣⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲟⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲧⲃⲉⲑⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅. 20ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲛⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ. ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 21ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ϯϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. 22ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲓϥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϫⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 23ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲟⲩ. ⲥⲉⲛⲁ<ⲁ>ⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 24ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛⲉϥⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. 25ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲧⲙ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϣⲥⲛ̅ⲉⲓϥⲧ̅ ϩⲛ̅ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲛⲉϫⲡⲁⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϣⲥⲛ̅ⲉⲓϥⲧ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲛⲉϫⲧⲁϭⲓϫ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ. ⲛ̅ϯⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. 26ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲙⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲟⲩⲛ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲉⲣ̅ⲣⲟ ϣⲟⲧⲙ̅ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅. 27ⲉⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲉⲕⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲛⲅ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲅ̅ⲛⲟϫⲥ ⲉϫⲙ̅ⲡⲁⲥⲡⲓⲣ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲧⲙ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. 28ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ. 29ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 30ⲁϥⲣ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲥⲉⲥⲏϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲉ͡ⲓϫⲱⲱⲙⲉ 31ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲉϩⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲛ·
Copyright information for CopSahHorner