John 20

ⲛ̅ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲓ ⲉⲣⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲃ̅ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲉⲁⲩϥⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲙ̅ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ϣⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲩϥⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡ̅ⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. ⲛⲉⲩⲡⲏⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϭⲉⲡⲏ ⲉⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲉϥⲕⲏ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϭⲗⲙ̅ⲗⲱⲙ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲉⲙ̅ⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 10 ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲩⲏⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 11 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ. ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲇⲉ. ⲁⲥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ 12 ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲟⲃϣ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ. ⲟⲩⲁ ϩⲁϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 13 ⲡⲉϫⲉⲛⲏ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁϩⲣⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ. ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩϥⲓⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ. 14 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥϫⲉⲛⲁⲓ̈. ⲁⲥⲕⲟⲧⲥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛⲉⲥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. 15 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁϩⲣⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲓⲙ.1234455766 ⲧⲏ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲧⲉϣⲛⲏ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲕϥⲓⲧϥ̅. ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϥⲓⲧϥ̅. 16 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ. ⲧⲏ ⲇⲉ ⲁⲥⲕⲟⲧⲥ̅ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲙ̅ⲙⲛⲧ̅ϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲉⲓ. ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ. 17 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲙ̅ⲡⲁϯⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϣⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ϣⲁⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϣⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲧⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 18 ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲥⲧⲁⲙⲉⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲉ͡ⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈. 19 ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲣ̅ⲣⲟ ϣⲟⲧⲙ̅ⲙ̅ⲡⲙⲁ <ⲉⲛ>ⲉⲣⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲟⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲧⲃⲉⲑⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅. 20 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲛⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ. ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 21 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ϯϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. 22 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲓϥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϫⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 23 ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲟⲩ. ⲥⲉⲛⲁ<ⲁ>ⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 24 ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛⲉϥⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. 25 ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲧⲙ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϣⲥⲛ̅ⲉⲓϥⲧ̅ ϩⲛ̅ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲛⲉϫⲡⲁⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϣⲥⲛ̅ⲉⲓϥⲧ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲛⲉϫⲧⲁϭⲓϫ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ. ⲛ̅ϯⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. 26 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲙⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲟⲩⲛ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲉⲣ̅ⲣⲟ ϣⲟⲧⲙ̅ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅. 27 ⲉⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲉⲕⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲛⲅ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲅ̅ⲛⲟϫⲥ ⲉϫⲙ̅ⲡⲁⲥⲡⲓⲣ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲧⲙ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. 28 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ. 29 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 30 ⲁϥⲣ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲥⲉⲥⲏϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲉ͡ⲓϫⲱⲱⲙⲉ 31 ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲉϩⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲛ·
Copyright information for CopSahHorner