John 21

1ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓϫⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛ̅ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ. ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. 2ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲕⲁⲛⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 3ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϭⲉⲡⲧⲃⲧ̅. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲏⲩ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ. ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϭⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 4ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟ. ⲙ̅ⲡⲟⲩⲓ̈ⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. 5ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲙⲏ ⲟⲩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲃⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 6ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡϫⲟⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲉⲥ ⲙ̅ⲡⲛ̅ϭⲉⲡⲗⲁⲁⲩ. ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲛⲟϫϥ̅. ⲁⲩⲛⲟϫϥ̅ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲥⲟⲕϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲁϣⲏ ⲛ̅ⲧⲃⲧ̅. 7ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ. ⲥⲓⲙⲱⲛ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ. ⲁϥⲙⲟⲣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲡⲉⲛⲇⲩⲧⲏⲥ. ⲛⲉϥⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲟϭϥ̅ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. 8ⲛ̅ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ϩⲓⲡϫⲟⲉ͡ⲓ. ⲛⲉⲩⲟⲩⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲁϣⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲁϩⲉ ⲉⲩⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲡⲉϣⲛⲉ ⲛⲛ̅ⲧⲃⲧ̅. 9ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ. ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩϣⲁϩ ⲉⲣⲉⲟⲩⲧⲃⲧ̅ ϩⲓϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲕ ⲉϥⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. 10ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲧⲃⲧ̅ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲟⲡⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ. 11ⲁϥⲁⲗⲉ ⲛ̅ϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲡⲉϣⲛⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲃⲧ̅ ⲉⲩⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ϣⲉ ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩ ϣⲟⲙⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲧⲉⲓ̈ⲁϣⲏ ⲛ̅ⲧⲃⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲉϣⲛⲉ ⲡⲱϩ. 12ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉ͡ⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ. ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕⲛⲓⲙ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ. 13ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ⲡⲟⲓ̈ⲕ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲧⲃⲧ̅. 14ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 15ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲁⲓ̈. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲓⲓ̈ⲃ. 16ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 17ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲁϥⲗⲩⲡⲓ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲙⲛⲧ̅ ⲥⲱⲱⲡ ϫⲉ ⲕⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 18ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲓ̈ϣ ⲉⲛⲉⲕⲟ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲛⲉϣⲁⲕⲙⲟⲣⲕ ⲡⲉ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲕ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲣ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ. ⲕⲛⲁⲡⲣϣⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲙⲟⲣⲕ ⲛϥ̅ϫⲓⲧⲕ̅ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲛⲅ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲁⲛ. 19ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲁϣ ⲙ̅ⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲉⲓ. 20ⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ <ⲉⲛ>ⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲉⲥⲧϩⲏⲧ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. 21ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛⲉ. 22ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ϣⲁⲛϯⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲕ. 23ⲁⲡⲉⲉ͡ⲓϣⲁϫⲉ ϭⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ϣⲁⲛϯⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲕⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲟⲕ. 24ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲉϩⲛⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. 25ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲁϥⲁⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ϯϫⲱ <ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ> ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁϣⲡ̅ⲛ̅ϫⲱⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥⲁϩⲟⲩ·

ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲏⲥ
Copyright information for CopSahHorner