John 3

1ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲡⲉ. 2ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲥⲁϩ ⲉⲁⲕⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙ̅ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣⲛⲉⲓ̈ⲙⲁⲓ̈ⲛ. ⲉⲧⲕⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 3ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲩⲧⲙ̅ϫⲡⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲟⲡ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 4ⲡⲉϫⲉⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉⲁϥⲣ̅ϩⲗⲗⲟ. ⲙⲏ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲏⲧⲥ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲛ̅ⲥⲉϫⲡⲟϥ. 5ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲩⲧⲙ̅ϫⲡⲉⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ. ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲉ͡ⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 6ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ̅ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ. ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲡⲉ. 7ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲁⲉ͡ⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲡⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲟⲡ. 8ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛⲓϥⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲅ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲧⲱⲛ ⲏ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ. 9ⲁⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲣⲉϣⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. 10ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. 11ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. 12ⲉϣϫⲉⲁⲉ͡ⲓϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲧⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 13ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 14ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϫⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲡϩⲟϥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲉⲥⲧⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ 15ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲉⲕⲱ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 16ⲧⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 17ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲛ̅ⲛⲉⲩⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. 18ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲏⲇⲏ ⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 19ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲉⲣⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ. 20ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩϫⲡⲓⲉⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲥⲉϩⲟⲟⲩ. 21ⲡⲉⲧⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ϣⲁϥⲉ͡ⲓ ϣⲁⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲁⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 22ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ. 23ⲛⲉⲣⲉⲡⲕⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛ̅ⲁⲓⲛⲱⲛ ϩⲁⲧⲛ̅ⲥⲁⲗⲉⲓⲙ ϫⲉ ⲛⲉⲩ<ⲛ>ϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ 24ⲛⲉⲙ̅ⲡⲁⲧⲟⲩⲛⲉϫⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 25ⲁⲩⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ 26ⲁⲩⲉ͡ⲓ ϣⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲡⲏ ⲉⲧⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ϩⲓⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲕⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲣ̅ϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲏⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ̅. 27ⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϫⲓⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. 28ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲉ͡ⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲟ<ⲩⲟ>ⲉ͡ⲓ ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 29ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ <ⲙ̅ⲙⲁⲩ> ⲛ̅ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ. ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ϥⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ. ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 30ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲓⲥⲉ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲁⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ. 31ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ϥϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. 32ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲟⲧⲙⲉϥ ϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϫⲓ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. 33ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 34ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲓ. 35ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲉ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉϥϭⲓϫ. 36ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ. ⲛ̅ϥⲛⲁⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ.
Copyright information for CopSahHorner